52% от ИТ лидери у нас, участвали в Глобалното проучване на технологичните тенденции на Equinix за 2023 г., изразяват готовност да увеличат своите екипи през следващите 12 месеца. 24% от тях очакват ръст на екипите с между 10% и 25%.

Проучването обобщава мненията на 2 900 души, вземащи решения в областта на ИТ в различни организации в Северна и Южна Америка, Азиатско-Тихоокеанския регион и ЕМЕА, в това число и България, относно предизвикателствата и възможностите, които те срещат при внедряване на иновативни технологични стратегии в сложния икономически и геополитически климат.

Според резултатите от проучването 52% от вземащите решения в сферата на ИТ в България и 57% в глобален план са посочили, че екипите им се са увеличили в последните 2 години. Междувременно едва 5% от дигиталните лидери в страната и 12% в глобален план очакват намаляване на размера на екипите в следващата година.

Скъпи AI специалисти, заплатата от $900 000 може би наистина е тукВъзнагражденията за експерти в областта на изкуствения интелект се покачват, докато все повече компании от все повече сектори развиват своите AI звена

Специалистите с ИТ технически умения (41%), разработката на софтуер за сигурност (32%) и анализът на данни (30%) са сред основните области в България, в които се очаква да постъпят нови служители или вече са постъпили такива.

Същевременно недостигът на ИТ кадри (63%) е посочен като третата най-голяма заплаха за успеха на бизнеса. Пред него са само пробивите в сигурността и изтичането на данни (70%), както и кибератаките (69%).

ChatGPT сам оцени с кои професионални роли се справя най-добреРаботните места, изискващи технически, административни и маркетингови умения, се смятат за най-застрашени от AI напредъка

Що се отнася до предизвикателствата, свързани с уменията в технологичния сектор на страната, водещо е задържането на служителите (51%). Респодентите посочват също така и скоростта на трансформацията на технологичния сектор (44%), липсата на кадри (42%) и кандидатите за работа с неправилен набор от умения (34%).

„Технологичните екипи са поставени пред нарастващо напрежение да отговорят на бизнес стратегиите, докато служителите се опитват да са в крак с технологичната трансформация“, казва Бранди Галвин Моранди, главен юридически директор и главен директор „Човешки ресурси” в Equinix.

Главните директори са убедени, че AI може да им отнеме работатаAI би могъл да анализира пазарни данни и да измисля нови стратегии за подобряване на дейността на компанията

„Достъпът до кадри вече е въпрос от критическо значение във всички сектори и може да е определящ фактор за това дали дадена компания ще достигне нови пазари или не. Все по-често се налага на организациите за управление на човешки ресурси да са гъвкави и да поставят фокус върху растежа, за да могат да предлагат динамични решения. Нов подход за достигане дo и подпомагане на служителите може да се окаже конкурентно предимство“, добавя Моранди.

Резултатите от проучването са в подкрепа на мнението, че търсенето на квалифицирани специалисти в технологичния сектор е задминало тяхното предлагане.

Това предизвикателство се усложнява от стремежа на технологичните компании да насърчават многообразие и приобщаване в екипите, което води до осезаем недостиг на таланти в ИТ сферата. За да отговори на тези проблеми, Equinix положи началото на Фондацията на Equinix през септември 2022 г., посочват от компанията.