Световната банка намали прогнозата си за растежа на развиващите се страни от Източна Азия и Тихоокеанския регион, позовавайки се на забавянето в Китай и глобалното търсене на фона на все още високите лихвени проценти и отслабената търговия, пише CNBC.

Институцията очаква развиващите се икономики в Източна Азия и Тихоокеанския регион да нараснат с 5% през 2023 г., според октомврийския ѝ доклад, публикуван в понеделник. Това е малко по-малко от прогнозираните през април 5,1%.

За 2024 г. базираната във Вашингтон глобална банка очаква 4,5% растеж за региона, което е по-малко от прогнозата ѝ за 4,8% през април. Тя оставя прогнозата си за икономическия растеж на Китай за 2023 г. непроменена - 5,1 %, но понижава оценката си за 2024 г. до 4,4% от предишните 4,8%. Като причини за понижаването на оценката си организацията посочва "дългосрочни структурни фактори", повишените нива на дълга във втората по големина икономика в света и слабостта на сектора на недвижимите имоти.

"Въпреки че вътрешните фактори вероятно ще имат доминиращо влияние върху растежа в Китай, външните фактори ще имат по-силно влияние върху растежа в голяма част от останалия регион", посочва Световната банка. Въпреки че икономиките на страните от Източна Азия в по-голямата си част са се възстановили от поредицата сътресения от 2020 г. насам - включително пандемията - и ще продължат да растат, финансовата институция смята, че темпът на растеж вероятно ще се забави.

Китай отново забавя темпото. Ще успее ли да излезе от дупката през Q4?Няколко икономически показателя за август подчертават признаци за нормализация на китайската икономика


Растящи нива на дълга

Световната банка отбелязва значителното увеличение на дълга на сектор "Държавно управление", както и бърз скок в нивата на корпоративния дълг, особено в Китай, Тайланд и Виетнам. Тя предупреждава, че високите нива на държавния дълг могат да ограничат както публичните, така и частните инвестиции. Той също така може да доведе до по-високи лихвени проценти, което ще увеличи разходите за заеми за частния бизнес.

Според изчисленията на Световната банка увеличението на дълга на сектор "Държавно управление" спрямо БВП с 10 процентни пункта се свързва със спад на растежа на инвестициите с 1,2 процентни пункта. Подобно на това, увеличението на частния дълг спрямо БВП с 10 процентни пункта се свързва със спад на растежа на инвестициите с 1,1 процентни пункта.

Банката отбелязва и сравнително високите равнища на дълга на домакинствата в Китай, Малайзия и Тайланд в сравнение с други развиващи се пазари. Високата задлъжнялост на домакинствата може да има отрицателно въздействие върху потреблението, тъй като повече доходи ще бъдат използвани за обслужване на дълговете, което може да доведе до съкращаване на разходите.

Как променящите се геополитически съюзи фрагментират световната икономикаОбявената от Байдън глобална инициатива се превръща в контрапункт на “Един пояс, един път” на Китай


Според Световната банка увеличение на дълга на домакинствата с 10 процентни пункта би намалило растежа на потреблението с 0,4 процентни пункта.

В настоящия момент разходите на домакинствата все още са под тенденциите отпреди пандемията в развиващия се регион на Източна Азия и Тихия океан. В Китай настоящата тенденция на продажбите на дребно е по-слаба, отколкото преди пандемията, поради спадащите цени на жилищата, по-слабия растеж на доходите на домакинствата, увеличените спестявания и дълг на домакинствата, както и други структурни фактори, като застаряващото население, изброяват в заключение от Световната банка.