Потребителите в България на възраст 16 - 64 прекарват по 2 часа и половина на ден онлайн с мобилно устройство, а над 2 часа гледат телевизия и използват социални медии. Радиото е следващата най-използвана медия с 81 минути на ден, следвана от онлайн видео, с което потребителите прекарват 76 минути на ден.

Малко повече от час на ден тази широка аудитория използва музикални стрийминг платформи и прекарва 49 минути на ден в слушане на подкасти. Онлайн преса потребителите четат 52 минути на ден, докато със стандартната печатна преса прекарват половин час на ден.

Това са някои от основните изводи за потребителските нагласи на българите по отношение на медиите и информационните канали, които използват в ежедневието си, в доклада „Ти си това, което купуваш". Изследването е реализирано от представителството на комуникационната компания Publicis Groupe за Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и GWI (Global Web Index), глобалната платформа за потребителски проучвания, и обхваща интернет потребители на възраст 16-64 години в България, Чешия, Унгария, Полша и Румъния.

По-целенасочени, по-малко самотни: Защо служителите Z предпочитат офисаОфисът е чудесно място за изграждане на взаимоотношения с колегите, но и възможност за масаж или безплатно кафе от бариста, за служителите на Google


Разбивката по поколения показва, че представителите на поколението Z в Бългаиря прекарват близо час повече онлайн на мобилно устройство и удвояват времето с музикални стрийминг платформи в сравнение с потребителите на възраст 16 - 64, които са базовата аудитория на „Ти си това, което купуваш“. Поколението Z също така прекарва 39 минути повече със социални медии, както и в слушане на подкасти и гейминг.

Милениалите, от друга страна, са поколението, което потребява най-много различни медийни канали. Практически няма медия, която те да потребяват по-малко от основаната базата 16 - 64. Най-големи разлики по отношение на медия потреблението спрямо базата милениалите показват при времето, прекарано онлайн на мобилно устройство и в социални медии. ​

За поколението Х дигиталните канали не са такова изкушение. Неговите представители прекарват по-ограничено време на ден с дигитални канали спрямо средното за групата 16 - 64, но гледа повече телевизия - близо 3 часа всеки ден. Радиото е друга медия, която това поколение потребява повече спрямо сравнителната група.

Уроци по ребрандиране: Как марките от старата школа печелят поколението ZЗа да са в крак с тенденциите, марките са в постоянно преосмисляне – от фини промени до цялостно нови стратегии за портфолиото и позиционирането им


Поколението на бумърите е най-малко активно онлайн и прекарва най-много време дневно, гледайки телевизия.

„Освен поколенческите специфики по отношение на медийното потребление, наблюдаваме и някои специфики при отделните медийни канали. Онлайн видеото и онлайн пресата показват най-малка зависимост от възрастта на потребителите, които ги консумират. И двете медии са с най-малки флуктуации в дневното потребление и са относително еднакво потребявани от различните поколения. Това ги прави подходящи в ролята на допълващи канали към всеки медия план, който залага широко поктритие като цел“, посочват авторите на доклада.

Разбиване на митове

Независимо от разликите в медия потреблението, които всяко поколение показва, данните на GWI помагат на екипите на Publicis Groupe България да разбият някои станали устойчиви митове в средите на маркетолозите, като дават и някои съвети за създателите на медийни кампании:

Поколението Z не гледа телевизия и не слуша радио.

Те продължават да гледат поне час и половина телевизия на ден и да слушат радио близо час. Но онлйан каналите, социалните медии, музикалните стрийминг платформи и подкастите са канали, през които можем да достигнем до това поколение по-бързо и ефективно.

Милениалите са изцяло онлйан.

Как бумът на генеративния AI ще промени завинаги онлайн рекламата Технологията създава персонализирани съобщения и визуализации при изграждането и усъвършенстването на кампаниите


Те са поколението, което прекарва най-много време с различни медии и тук планирането изисква най-много прецизност, ако целим ефективност. Милениълите използват много и различни дигитлани канали (социални медии, онлйан видео, музикални стрийминг платформи, подкасти, гейминг, онлйан преса), но в същото време гледат телевизия и слушат радио.

Поколението Х може лесно да се достигне само с офлайн канали.

Те потребяват офлайн канали повече спрямо по-младите поколения, но са достатъчно напреднали с технологиите и потреблението на дигитлани канали (социални медии, онлйан видео, онлйан преса), поради което ефективен медия план, насочен към това поколение не може да се ограничи само до телевизия и радио.

Бумърите гледат по цял ден телевизия.

Въпреки, че това е поколението, което гледа най-много телевизия, то може да бъде достигнато и през дигитални канали (онлйан видео, социални медии, онлайн преса).