Средствата, управлявани от дружества, извършващи застрахователна дейност в България, възлизат на 10,378 млрд. лв., съобщава БНБ.

На годишна база техният размер нараства с 1,140 млрд. лв. (12,3%) в сравнение с края на септември 2022 г. се казва още в информацията, цитирана от БТА.

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват за година със 157,1 млн. лв. (+6 на сто) до 2,781 млрд. лв. към края на септември, отнесено към края на юни т. г.

Техният относителен дял в общия размер на активите към края на септември 2023 г. е 26,8%.

БНБ: 10,2 млрд. лв. се управляват от застрахователни дружества у насНа годишна база те се увеличат с 11,2%

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, нарастват с 982,6 млн. лв. (14,9 на сто) до 7,597 млрд. лв. към края на септември 2023 г.

Към същата дата относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 73,2%.