Едва 34% от възрастните имат минимално ниво на финансова грамотност, за да разбират и да се справят с трудни финансови ситуации.

Това са изводите от нов доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), цитирани от Euronews.

Това означава, че мнозинството от хората, поне в 39-те изследвани държави, не могат да управляват ефективно парите си - умение, което е от съществено значение за индивидуалното и общественото благосъстояние.

В доклада си ОИСР подчертава също уязвимостта на тези, които нямат основни финансови познания, особено в момент, когато високата инфлация допълнително натоварва портфейлите.

Инфлацията в еврозоната се срива до 2,4% и обърква плановете на ЕЦБДори базовият ценови натиск отслабва по-бързо от прогнозираното, като инфлацията без храните и енергията, която ЕЦБ следи отблизо, спада от 4,2% на 3,6%

"Високата инфлация и повишаването на лихвените проценти подчертаха значението на това хората да получат финансови знания и умения, за да се справят с трудни обстоятелства", коментира Киара Монтиконе, старши анализатор в ОИСР.

"Резултатите от нашето проучване показват, че макар повечето възрастни да разбират основните финансови понятия, общите познания и умения могат да бъдат значително подобрени, включително при работа с цифрови финансови услуги.", допълва тя.

Отличниците – Ирландия и Германия

При разглеждане на средните резултати, само Ирландия и Германия достигат минималния праг за финансова грамотност от 70 от 100 точки. Германия е на първо място и в по-широкото проучване на ОИСР.

Докладът отбелязва и различията между различните групи от населението на национално равнище.

Хората с по-високо ниво на образование са склонни да управляват по-добре парите си, както и тези с по-високи доходи и работещите.

Въпрос на ДНК: Германците обедняват, но не искат държавата да взима дълговеЕдва 34% искат поемането на повече дълг, въпреки че 53% смятат, че бюджетната криза е финансов проблем за тях

Други фактори, които допринасят за това, са полът и възрастта.

В проучваните от ОИСР държави хората на възраст между 30 и 59 години като цяло имат по-високи нива на финансова грамотност от тези в групата от 18 до 29 години.

Мъжете също така постигат малко по-високи резултати от жените.

Вземи парите сега и действай

По отношение на основните финансови принципи ОИСР посочва, че 84% от възрастните разбират определението за инфлация, но само 63% могат да приложат идеята за "стойността на парите във времето" към собствените си спестявания.

Стойността на парите във времето е схващането, че дадена сума струва повече в настоящия момент, отколкото в бъдеще. Например, ако ви предложат 1000 евро и имате възможност да ги вземете сега или по-късно, разумният вариант би бил да вземете парите сега.

Колко пари ни трябват, за да сме щастливи? Ето отговорът в цифриНаличието на много пари не носи щастие само по себе си, но помага

Защо? Едната причина е инфлацията, а втората - потенциалът за печалба.

Вземайки парите предварително, вместо да чакате 10 години, вие си давате възможност да инвестирате и да печелите повече, което означава, че можете да увеличите първоначалната еднократна сума.

Друго понятие, което затруднява респондентите от ОИСР, е сложната лихва, която разбират само 42% от възрастните.

Най-просто казано, този термин се отнася до получаването на "лихва върху лихва". Като реинвестирате парите, които печелите от инвестициите си, можете да натрупате още по-голяма сума чрез лихвени плащания.

Устойчивост на измами и цифрови умения

Що се отнася до финансовата уязвимост, 15% от анкетираните казват, че са били жертва на поне един вид парична измама или мошеничество.

ОИСР установи отрицателна връзка между финансовите познания и риска, тъй като около двама от всеки трима души, които са станали жертва на измама, не достигат целевия резултат за финансова грамотност.

Да бъдеш нащрек за измами е свързано и с цифровата компетентност, тъй като редица престъпници вече използват онлайн канали, за да се насочат към хората.

Операция „Автомивка“, FIFA, Бърни Мадоф – големите измами на новия векГолемите финансови измами в първите десетилетия на 21 век отразяват глобалната неспособност за предотвратяване на корупцията в публичния сектор

По отношение на оценката на цифровата финансова грамотност на ОИСР това не вещае нищо добро.

Средно само 29% от изследваните възрастни са достигнали целевото ниво за цифрови умения, въпреки че тези резултати се повишават в зависимост от нивото на образование и доходите.

Спестяване за „черни дни“

Като се има предвид натискът върху бюджетите на домакинствата в настоящия контекст, ОИСР се застъпва за по-широко финансово образование с цел подобряване на устойчивостта.

Пари, свобода, добро здраве. Какво е богатството за различните поколения?Инвеститорите от поколението Z се мотивират от преживяванията и реализирането на лични интереси, а не от финансовата си сигурност

Групата съобщава, че средно само 59% от изследваните възрастни в момента биха били в състояние да платят голям разход, равняващ се на един месец от дохода им, без да търсят външна помощ. Това може да означава да вземат заем от банка, семейство или приятели.

За да се справи с този проблем, ОИСР твърди, че образованието трябва да се съсредоточи върху нови, цифрови средства за управление на парите и да бъде достъпно и за хората с най-ниски нива на умения.