Двама от всеки петима студенти в Обединеното кралство са обмисляли да се откажат от университета заради разходите за наем, а 3% вече са го направили.

Това показва ново национално проучване за студентското настаняване до 2024 г., публикувано от организацията Save the Student, пише Euronews.

Над 1000 студенти, участвали в проучването, са запитани за опита им в управлението на разходите за жилище. Оказва се, че 7% дори са били без дом по време на следването си.

"Резултатите от тазгодишното проучване са дълбоко обезпокоителни и подчертават как животът в криза на разходите започва да се превръща в новото нормално явление за студентите", коментира Том Алингам, директор по комуникациите на Save the Student.

"Удължаването на кризата с разходите за живот се дължи до голяма степен на увеличението на заемите за издръжка в Англия под нивото на инфлацията", допълва Алингам. "Призоваваме правителството да увеличи заемите за издръжка с много над 2,5% през следващата година, за да запълни инфлационната разлика и да гарантира, че студентите действително могат да си позволят да покриват ежедневни разходи като наем".

Близо 331 000 евро струва жилище на Острова, цените вече се повишаватПовишението през октомври идва след шестмесечен непрекъснат период на спад на цените

За някои студенти, които успешно си осигуряват жилище, предизвикателствата продължават.

Според проучването студентите, които плащат наем, съобщават за средни месечни разходи от 550 паунда (643 евро). За 20 % от тях плащането на наем е постоянно предизвикателство, а 44 % заявяват, че се сблъскват с епизодични трудности, което показва, че почти две трети се борят с разходите за наем поне периодично.

Когато заемът за издръжка не покрива всички студентски разходи, трима от всеки петима студенти заявяват, че са взели пари назаем, за да платят наема. Основните източници включват родители, банки, приятели, университети, кредитни карти или работодатели.

Лихвите по ипотечните кредити във Великобритания достигнаха 15-годишен връхСредният процент на двугодишна фиксирана лихва сега възлиза на 6,66%, според данни на Moneyfacts

Общо 72% от анкетираните студенти разкриват, че разходите за наем се отразяват на здравето им - 53% посочват, че това се отразява донякъде, а други 19% - че се отразява значително.

Освен това сред тези, които се сблъскват с проблеми с настаняването, 45% споменават, че това се отразява на обучението им.

"Трудно е да работиш на пълен работен ден, само за да можеш да си позволиш настаняване, храна и сметки. Това ме кара да страдам и е трудно да продължа", казва студент, участвал в проучването.

Освен с разходите за наем, много студенти се сблъскват и с постоянни трудности с жилището, в което живеят.

Над 18 млн. жилища с евтин наем са изложени на риск от бедствияПрез 2023 г. в САЩ е имало 28 метеорологични и климатични бедствия с щети на стойност 1 милиард долара или повече, което е рекорд

Подобно на констатациите от предходната година, влагата се очертава като най-разпространения проблем, засягащ повече от една трета (37 %) от анкетираните студенти.

Той е плътно следван от съобщенията за недостиг на вода или отопление (29%) и смущения, причинени от текущи строителни работи (18%). Въпреки че в някои случаи жилищните проблеми се решават бързо в рамките на няколко дни, 35% съобщават за закъснения от над една седмица.

Замисляйки се за бъдещето, някои студенти смятат, че жилищната ситуация едва ли ще се подобри във времето.

В проучването се задава въпрос за очакванията на студентите за бъдещо притежание на жилище, като средната посочена възраст е 30 години.

Да имаш собствено жилище не е приоритет за поколението Z и милениалитеДвете поколения имат опасения, че високите разходи и дълговете по студентски заеми, наред с други фактори, ще им попречат в скоро време да станат собственици на жилища

14% не планират да си купят жилище, а 7% няма да го направят до 40-годишна възраст или повече, като посочват като причини високите цени на имотите и дълговете след дипломирането.

"Заемът за издръжка в Англия се нуждае от преразглеждане", заяви председателят на Националната асоциация на консултантите по студентски кредити Кели Макалонан. "Не може да се очаква от студентите да запълват разликата между основните разходи за живот и студентското финансиране, което получават, а за институциите става все по-трудно да поемат тежестта на една неработеща система", допълва тя.