През 2023 г. Брутният вътрешен продукт (БВП) на човек от населението, изразен в стандарта на покупателна способност (ППС), варира между 64% от средното равнище за Европейския съюз в България и 240% в Люксембург.

Това сочат предварителните данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на официалната й страница, съобщава БТА.

Миналата година са отчетени съществени разлики сред различните страни от ЕС по отношение на БВП на човек от населението, изразен в стандарта на покупателна способност.

Най-ниското равнище е регистрирано в България (36% под средното ниво за ЕС), Гърция (-33%) и Латвия (-29%).

Този показател е най-висок в Люксембург (140% над средното ниво за ЕС), следвана от Ирландия (+112 %) и Нидерландия (+30%.

Паритетите на покупателна способност (ППС) измерват съотношенията на цените в сравняваните страни и се използват за превръщане на стойностните показатели в единна условна валута, наречена "стандарт на покупателната способност" (СПС), която изравнява покупателната сила на различните национaлни валути.