Светът е полудял по ChatGPT и неговите неограничени възможности.

Но ново проучване, публикувано в International Journal of Educational Technology in Higher Education, предупреждава, че генеративният изкуствен интелект може да не е толкова добър за учениците.

То разкрива тревожна тенденция: използването на ChatGPT е свързано с отлагане, загуба на памет и влошаване на академичните резултати.

Тези констатации хвърлят светлина върху ролята на генеративния изкуствен интелект в образованието, като предполагат както широкото му използване, така и потенциалните му недостатъци.

Мотивацията за провеждането на изследването се дължи на бурното развитие на технологиите за генериращ изкуствен интелект в образователната среда.

Въпреки техния потенциал да подпомагат обучението, сред преподавателите в последно време нараства загрижеността за злоупотребата с тях, особено във връзка с академичната почтеност. Предишните изследвания до голяма степен се фокусират върху теоретични дискусии без много емпирични данни в подкрепа на твърденията.

Авторът на изследването доц. Мухамад Абас преподава в Колежа по мениджмънт FAST към Националния университет по компютърни науки в Пакистан.

Обяснява пред PsyPost, че вдъхновението за изследването е на база опита му като преподавател.

"Интересът ми към тази тема се породи от все по-широкото разпространение на генеративния изкуствен интелект в академичните среди и потенциалното му въздействие върху студентите.

През последната година наблюдавах нарастващо, безкритично, разчитане на инструментите на генеративния изкуствен интелект сред моите студенти за различни задачи и проекти, които им възлагах.

Това ме подтикна да се задълбоча в разбирането на основните причини и последици от използването му", обяснява той, цитиран от Fast Company.

Изследователите първо разработват скала за измерване на потреблението на ChatGPT. Тя включва следните елементи: "Използвам ChatGPT за курсови работи", "Пристрастен съм към ChatGPT, когато става въпрос за учене" и "ChatGPT е част от живота ми в кампуса".

Във втората фаза на проучването анкетират приблизително 500 студенти от университета в Пакистан колко често използват ChatGPT в академичната сфера.

Провеждат проучването три пъти през интервал от една до две седмици.

Подходът с времеви интервал позволява първо да се съберат данни за прогнозните променливи (академична натовареност, времеви натиск, чувствителност към резултати и качество), след което да измерят използването на ChatGPT и накрая да оценят резултатите (отлагане, загуба на памет и академично представяне).

Доцент Абас и колегите му установяват, че високите нива на академична натовареност и времеви натиск са значими фактори за повишено използване на ChatGPT, което предполага, че студентите, подложени на значителен академичен стрес, са по-склонни да се обръщат за помощ към генеративни инструменти на изкуствения интелект.

Любопитен факт е, че изследователите не откриват връзка между прецизността по отношение на качеството в изучаването на материята и използването на ChatGPT.

Въпреки това тези, които често използват инструмента, са по-склонни да отлагат, отколкото другите, които по-рядко се допитват до изкуствения интелект.

В крайна сметка изследователите установяват, че високата употреба на ChatGPT е свързана с вредни резултати.

Студентите, които често използват ChatGPT, се оплакват от загуба на паметта и по-лош общ среден успех.

"Преподавателите трябва да насърчават възпитаниците си да се занимават активно с критично мислене и решаване на проблеми, като им възлагат дейности, задачи и проекти, които не могат да бъдат изпълнени чрез ChatGPT", пишат авторите на изследването.

"Това може да смекчи неблагоприятните последици от ChatGPT върху тяхното представяне в учебната част и умствени способности", допълват те.

Подобни бъдещи изследвания биха могли да проучат как използването на генеративни инструменти на изкуствения интелект влияе върху когнитивните умения, психичното здраве и цялостния опит в образователния процес.

"Дългосрочните ми цели включват разширяване на тази линия на изследване, за да се проучи чрез други методи, например експерименти, как прекомерната употреба на генеративен изкуствен интелект влияе върху резултатите на студентите", допълва доц. Абас.