Ръстът на слънчевата и вятърната енергия са увеличили дела на възобновяемите енергийни източници до рекордните 30% от световното производство на електроенергия през 2023 г., което ще доведе до утрояване на капацитета им до 2030 г., се казва в доклад на мозъчния тръст Ember.

Намаляването на използването на изкопаеми горива и на емисиите в енергийния сектор се счита за жизненоважно за постигането на глобалните цели за климата. На срещата на върха по въпросите на климата COP28 в Дубай миналата година 200 държави се договориха да утроят капацитета на възобновяемата енергия до 2030 г.

Глобалният преглед на електроенергията на Ember показва, че възобновяемите източници са осигурили 30,3% от световното производство през миналата година, което е увеличение от 29,4% през 2022 г., тъй като ръстът в проектите, особено в слънчевата енергия, увеличава техния капацитет.

„Нарастването на соларния капацитет, което се случи през 2023 г., наистина отключва възможността да сме в състояние да достигнем заложеното ниво на възобновяеми източници до 2030 г. и утрояването на капацитета, което беше обещано на COP28“, коментира пред Reuters Дейв Джоунс, директор „Глобални изслдвания“ на Ember.

В доклада се посочва, че повече от половината от глобалното увеличение на соларните и вятърните мощности е дошло от Китай през миналата година, като общото глобално производство на слънчева енергия е нараснало с 23,2%, а на вятърна - с 9,8%.

Експерти от бранша посочват, че за да бъде постигната целта, трябва да бъдат решени проблемите, свързани с мрежовите връзки и разрешителните за нови проекти. В доклада се прогнозира, че продължаващият ръст на възобновяемите източници ще доведе до спад на производството на електроенергия от изкопаеми горива с 2% през 2024 г., както и до намаляване на общото производство на електроенергия от изкопаеми горива до по-малко от 60% за първи път поне от 2000 г. насам, когато Ember започва да следи ситуацията.

Амбициите от COP28

През декември 2023 г. 200 държави се споразумяха да утроят капацитета за възобновяема енергия до 2030 г. по време на срещата на върха за климата COP28 в Дубай. Това беше и един от най-малко успорваните ангажименти, поети на конференцията.

„Това е реалистично, но има елементи, които трябва да бъдат решени: разрешителни, наеми, мрежови връзки“, заяви тогава пред Reuters Андерс Опедал, главен изпълнителен директор на норвежката компания Equinor, която е основен разработчик на възобновяема енергия.

Страните се обединиха около мнението, че възобновяемата енергия е от ключово значение за изпълнението на Парижкото споразумение за климата от 2015 г. за ограничаване на глобалното затопляне. Както и че макар че възобновяемите енергийни източници вече се разширяват бързо, тази последна цел ще изисква разгръщането на слънчевата и вятърната енергия да се ускори значително. За да се случи това утрояване до 2030 г., глобалния капацитет на възобновяемата енергия трябва да нарасне до поне 11 000 гигавата (GW) само за шест години - или с над 20% повече от настоящите прогнози на BloombergNEF за около 9000 GW до този момент.

Това би означавало да се увеличат инвестициите във възобновяеми енергийни източници, които според Международната агенция по енергетика (МАЕ) са достигнали 600 млрд. долара в световен мащаб през миналата година, в момент, в който някои инвеститори дърпат ръчната спирачка заради по-високите разходи по заемите.

Но проблемите се простират далеч отвъд това.

В целия сектор на възобновяемите енергийни източници се наблюдават признаци на напрежение. Липсват доставки от всякакъв вид - от вятърни турбини до трансформатори. Има и недостиг на работна ръка, а разходите за проектите за вятърна и слънчева енергия се увеличават спираловидно. В същото време противниците на големите енергийни проекти в различни региони забавят бюрокрацията, а процедурите за получаване на разрешителни продължават с години.

Разработчиците се сблъскват и с големи забавяния при свързването към мрежата. А планирането, издаването на разрешителни и изграждането на нови високоволтови преносни линии, които да облекчат това затруднение, може да отнеме десетилетие или повече, което прави постигането на целта за 2030 г. още по-голямо предизвикателство.

„Не виждам ясни признаци, че сме готови да преодолеем пречките, които установихме“, категоричен е Франческо Ла Камера, генерален директор на Международната агенция за възобновяема енергия.

От друга страна, индустрията редовно надхвърля историческите прогнози за растеж и към нея са насочени повече капитали и правителствена подкрепа от всякога. Според мозъчния тръст Ember през 2023 г. в световен мащаб са добавени рекордните 500 GW мощности от възобновяеми енергийни източници в сравнение с 300 GW през 2022 г., като според него 12 държави - включително Китай, Бразилия, Австралия и Япония - са надхвърлили националните си цели.

Според Ember глобалният капацитет за възобновяеми енергийни източници ще се нуждае от устойчив темп на растеж от 17% годишно, за да се утрои до 2030 г.