МВФ прогнозира 2,7% ръст на БВП за България и 3,1% за страните от развиваща се Европа, което надхвърля прогнозирания ръст от 1,7% за развитите икономики, поставяйки ЦИЕ на хоризонта като ключов регион за разширяване на бизнеса в международен план. Тъй като пионерите от региона в глобалния бизнес се развиват, те са в изключителна позиция да напътстват следващото поколение.

Наблюденията от третото издание на CEE Business Summit тази пролет подчертават стратегическия подход към глобализацията, който използва силните страни на региона и превръща предизвикателствата във възможности за разширяване. А глобалният доставчик на валутни услуги и международни плащания iBanFirst обобщава тези наблюдения в 5 най-важни предизвикателства, пред които са изправени компаниите от ЦИЕ, когато стават глобални, и предлага стратегии за ефективното им преодоляване.

Предизвикателства

Негативен образ на региона: Регионът често се сблъсква с възприятия за повишен риск и по-ниско качество поради по-достъпните цени на продуктите. Като дават приоритет на висококачествените предложения и ги популяризират, компаниите могат да коригират тези погрешни разбирания, да подобрят репутацията си в световен мащаб и да увеличат перспективите си за международно разширяване.

Достъп до капитал и финансиране: Ликвидността е от ключово значение, капиталът е изложен на риск, а осигуряването на финансиране може да бъде предизвикателство. Макар че има възможности при "ангели инвеститори", рисков капитал и фондове за дялово участие, достъпът до тях изисква солидни бизнес предложения и способност за ориентиране в международния финансов пейзаж.

Придобиване и управление на кадри: С разширяването на компаниите, намирането и задържането на подходящите кадри, които да подпомагат растежа на новите пазари, е от решаващо значение. Това включва не само набирането на местни експерти, които разбират пазара, но и управлението на разнообразна работна сила в различни държави, като гъвкавостта остава ключова.

Привличане на клиенти: Това изисква задълбочено познаване на поведението и предпочитанията на местните потребители. То включва адаптиране на маркетинговите стратегии и продуктовите предложения, за да се отговори на уникалните изисквания на всеки пазар, като се гарантира, че ангажираността на клиентите и обслужването са както културно, така и езиково достъпни.

Управление на финанси и валути: Компаниите трябва да се справят с колебанията в обменните курсове, които могат да повлияят на рентабилността и приходите. Интегрирането на финтех решения улесни някои аспекти на този процес, но сложността на финансовото управление на различни пазари остава сериозна бариера, така че намирането на правилния партньор е наложително.

Рецепти за успех

Йохан Габриелс, регионален директор в iBanFirst, подчертава, че основните съставки на успеха включват способността да устоиш на променящите се условия и да се приспособиш към тях, да използваш човешката креативност и да поддържаш гъвкавост при вземането на решения и стратегическото планиране.

Тези елементи са от ключово значение за навигирането в непредсказуемия пейзаж на световната търговия и технологичния напредък. Като насърчават здравите взаимоотношения с клиентите и остават ангажирани с иновативни решения, предприятията могат да процъфтяват въпреки сложността на разширяването на нови пазари.

Пиер-Антоан Дюсулие, основател и главен изпълнителен директор на iBanFirst, на свой ред подчертава необходимостта да се мисли отвъд географските ограничения:

"Като предприемач никога не съм обичал границите, особено менталните. Трудно е за една компания да се развива в страната си на произход, особено ако тя е малка, като много от страните в региона на ЦИЕ. Това е и причината, поради която основах iBanFirst, предоставяйки валутни услуги, които всъщност са паспортът за правене на международен бизнес".

Българските пионери

В България компании като Grainstore и SUNOTEC илюстрират динамичните стратегии, необходими за успешно разширяване на пазара.

Основана през 2013 г., Grainstore бързо се позиционира като основен играч в търговията със зърнени култури, разширявайки дейността си в Гърция и Румъния с 20 складови помещения до момента. Стоян Вълев, основател и главен изпълнителен директор, акцентира върху финансовата стратегия, необходима за подобни начинания, като заяви:

"Важно е, когато навлизате на нов пазар, да разполагате с капитал и ликвидност. И трябва да поемете риска, че влагате някакви пари, които може да загубите".

SUNOTEC пък следва стратегически своите клиенти на нови пазари, като укрепва дейността си чрез вертикална интеграция и стратегическо придобиване, с над 2 GW в процес на разработка и 3,5 GW в областта на съхранението на батерии.

Александър Захариев, ръководител на отдел "Стратегия", набляга на непрекъснатите иновации:

"Много е важно да не стоите на едно място. Трябва да подобрявате портфолиото си и качеството на услугите си. В противен случай, конкуренцията ще ви изпревари."