Жилищната криза е все по-сериозен проблем в цяла Европа, характеризиращ се с недостиг и нарастващи наеми.

Приблизително 70% от жителите на ЕС притежават собствени жилища, а останалите 30% живеят под наем. Около 17% от населението на ЕС живее в пренаселени условия, съобщава Euronews.

В Европа жилищният пейзаж е разнообразен, като съществува значително разделение между собствениците на жилища и наемателите. В осем от 36-те европейски държави през 2022 г. над 90% от населението живее в собствени жилища, по данни на Евростат.

В Германия и Швейцария над половината от населението живее под наем

В Германия делът на наемателите през 2022 г. надхвърля 50%, което я прави уникална сред страните от ЕС.

В Швейцария, като се има предвид по-широката Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), Обединеното кралство и страните кандидатки, делът на наемателите е най-висок – 57,7%.

Собствеността на жилища е по-висока на Балканите

Северна Македония, Албания и Румъния могат да се похвалят с нива на собственост на жилища над 95%.

С изключение на Турция, делът на собствениците е по-висок в балканските страни - тенденция, която обхваща и Унгария, Сърбия, Хърватия и Черна гора.

За разлика от тях страни като Австрия, Турция, Дания, Франция, Швеция и Обединеното кралство са под средния за ЕС процент на притежание на жилище от 69,1%.

Сред "голямата четворка" на ЕС, Испания и Италия са с най-високи показатели, като трима от всеки четирима живеят в собствени жилища.

Публични политики и социални жилища под наем

Европейските държави прилагат различни политически мерки за осигуряване на достъпни жилища. Те включват жилищни помощи, социални жилища под наем и регулации на наемите.

Според доклада на ОИСР "Достъпни жилища" социалните жилища съставляват средно 8% от общия жилищен фонд в ЕС. Това се отнася до жилищни жилища под наем, които се предоставят на цени, по-ниски от пазарните и се разпределят по специални правила, а не по пазарни механизми.

Нидерландия, Австрия и Дания имат най-голям дял на социалните жилища, които съставляват повече от 20% от общия им жилищен фонд.

Обединеното кралство, Франция, Ирландия, Исландия и Финландия имат умерен дял на социалните жилища, вариращ от 10 до 19%. Секторът е сравнително малък в Швейцария (8%) и Германия (2,7%), където над половината от населението са наематели.

Имате ли достатъчно стаи вкъщи?

Качеството на жилищата е от решаващо значение.

ОИСР подчертава, че пренаселените жилища и жилищата с ограничено пространство оказват отрицателно въздействие върху здравето, особено на децата.

Средният брой стаи на човек и степента на пренаселеност са ключови показатели за качеството на жилищата.

През 2022 г. средният брой стаи на човек в ЕС е 1,6, като варира от 2,3 стаи в Малта до 1,1 стаи в Полша, Румъния и Словакия.

Средният брой стаи на човек е по-нисък в страните кандидатки за членство на ЕС на Балканите, което корелира с по-високи нива на пренаселеност. Въпреки високите нива на собственост в балканските страни, пренаселеността остава проблем в тези региони.

Най-малко половината от населението в Черна гора, Албания и Сърбия живее в пренаселени жилища. В ЕС процентът на пренаселеност е 16,8 %.

Сред страните от ЕС най-високи нива на пренаселеност са в Латвия (41,7 %), Румъния (40,5 %) и България (36,2 %), а най-ниски - в Кипър (2,2 %), Малта (2,8 %) и Нидерландия (2,9 %).

Призив за достъпни жилища

През януари 2024 г. в Европейския парламент се събра колектив от 100 доставчици на обществени, кооперативни и социални жилища, заедно с политици и изследователи.

Ръководена от Housing Europe, групата издаде манифест, в който се очертават три стъпки за осигуряване на достъпни и достойни жилища за всички в ЕС:

1. Приемане на нова жилищна парадигма

2. Подкрепа на движението за справедлив енергиен преход

3. Внимание към първопричините за премахване на жилищното изключване

Манифестът призовава за подкрепа на обществените, кооперативните, социалните и водените от общността жилища като основа на националните жилищни системи.