Инфлацията в САЩ може и да се забави през миналата година, но продължава да нанася тежки удари, някои от които унищожителни, върху жизнения стандарт на американците - близо две трети от пълнолетните граждани на страната са били в по-лошо финансово положение заради нея, а приблизително всеки шести не е могъл да плати всичките си месечни сметки, показват нови данни на Федералния резерв, цитирани от CNN.

Във вторник Фед публикува доклада си „Икономическо благосъстояние на домакинствата в САЩ“ за 2023 г., в който се разглежда финансовият живот на възрастните американци и техните семейства. Докладът установява, че 72% от анкетираните възрастни са заявили, че се справят „добре“ финансово. Това е с малко по-малко от предходната година, но е доста под най-високата стойност от 78%, достигната през 2021 г. (и все още над рекордно ниското ниво от 62% през 2013 г.). Според доклада инфлацията е направила финансовия живот „по-лош“ за 65% от домакинствата в САЩ. Сред тях 19% твърдят, че той е „много по-лош“.

Констатациите са направени на базата на 11-ото годишно проучване на Фед за икономиката на домакинствата, което разглежда икономическото здраве на американците в различни области, включително заетост, доходи, банкиране и кредитиране, жилища, пенсионно планиране, студентски заеми, грижи за децата и дори използването на модела „Купи сега, плати по-късно“. Според него дори и в момент, в който общите икономически данни показват забележителна устойчивост на икономиката - ръстът на работните места е сериозен, а увеличението на заплатите е голямо, което спомага за увеличаване на разходите и поддържане на икономиката в подем - не всички са толкова оптимистично настроени. Повече от три години на висока инфлация се отразяват негативно на портфейлите и психиката на американците.

Лишения от храна и медицински грижи

Това важи с особена сила за 2022 г., когато инфлацията в САЩ достигна 9,1% - най-високият годишен темп от повече от 40 години. Към миналия месец тя е 3,4%, според индекса на потребителските цени. През 2023 г. доходите в страната нарастват здравословно, но разходите също, показва още докладът на Фед. Месечните бюджети на домакинствата са останали ограничени и повече от половината от възрастните са нямали остатъчни пари, които да заделят, след като платят разходите си. Тези от тях с по-ниски доходи съобщават за по-чести случаи на недостиг на храна, невъзможност да покрият изцяло сметките си и пропускане на медицински грижи. Като цяло 17% от респондентите казват, че не са могли да платят изцяло всичките си сметки през месеца преди проучването, което е проведено през октомври 2023 г.

„Проучването на икономиката на домакинствата предоставя ценна информация за финансовите условия на американските домакинства“, коментира управителят на Фед Мишел Боуман в съобщение, придружаващо доклада. „Тази перспектива продължава да помага на Федералния резерв да разбере по-добре как семействата се справят с продължаващите икономически предизвикателства, пред които са изправени.“

Перспективи за местната и националната икономика

Докладът показва подобрение в мнението на хората за състоянието на местната икономика - 42% от тях казват, че тя е в „добра“ или „отлична“ кондиция за щатите и градовете, в които живеят, в сравнение с 38% предишната година. Въпреки това този дял е далеч от регистрирания преди пандемията: през 2019 г. 63% са смятали, че местната икономика е в добро или отлично състояние.

Подобни са оценките и за националната икономика - възприятията на хората се подобряват спрямо 2022 г., но остават доста под 50% дял, отбелязан през 2019 г.

Докладът от вторник показва сходни мерки за финансова устойчивост с отчетените през 2022 г., като 63% от възрастните американци заявяват, че биха могли да покрият спешен разход от 400 долара с налични пари в брой. Макар че този дял е по-нисък от неотдавнашния връх от 68%, достигнат през 2021 г., той е доста над този, наблюдаван през последното десетилетие. През 2013 г. само 50% са заявили, че биха могли да покрият спешен разход от 400 долара с пари в брой, показват данните на Фед.

Разходите за детски грижи отнемат от бюджетите

Въпреки че финансовото благосъстояние на повечето американци като цяло не се е променило спрямо 2022 г., изследователите на Фед подчертават един конкретен сегмент, при който се наблюдава значителен спад - родителите, живеещи с деца под 18-годишна възраст. Делът на респондентите от тази група, които са заявили, че се справят „добре“, е спаднал до 64% от 69% през 2022 г. и от 75% през 2021 г.

За тези, които имат по-малки деца, разходите за детски грижи са били значителни през 2023 г. Според доклада платеното от тях по това перо е възлизало на 50-70% от сумата, която са отделяли за месечната си вноска за жилище.