През последните 10 години навлизането на кредитирането у нас е под 30% за сметка на почти 60% средно за ЕС.

Минималната работна заплата се е увеличила с 3 пъти, средната с около 2,7 пъти, което е повече от нарастването на потребителските и ипотечните кредити.

Като добавим, че под 30% са навлезли кредитите в нашето общество, означава, че по-скоро трябва да догонваме, а не че сме прегрели.

Това заяви Асен Ягодин, заместник-главен изпълнителен директор с ресор „Корпоративно банкиране и капиталови пазари“ и член на УС на Пощенска банка, който участва в дискусионния панел „Ново поколение банкиране: Трансформация на фона на технологичен напредък и посока към еврозоната“ в престижния финансов форум ШУМЪТ НА ПАРИТЕ 2024, организиран от Profit.bg, който се провежда днес в София.

Той обясни, че кредитите за домакинствата са движени основно от левовия ресурс, докато при фирмените кредити, вече се очаква да се тръгне в посока облекчение на лихвената тежест. Би трябвало в период от една година напред да се види понижение надолу, поне такива са очакванията, допълни той.

По думите му, потребителските кредити вероятно ще пресрещнат тази тенденция, може да има някакво повишение на лихвите, но по-скоро то ще бъде незначително поради огромната ликвидност в системата.

„Да не забравяме, че ако влезем в еврозоната, това автоматично означава освобождаване на едни близо 15 млрд. евро, които в момента държим като минимални резерви в БНБ. Това дава един комфорт на лихвените проценти в сферата на домакинствата“, допълни банкерът.

„Нашата банка отдавна изповядва „религията“ phygital – това е микс между физическо присъствие на служители в клоновете и съответно всички тези дигитални зони и дигитални канали, в които клиентите могат да извършват обичайни операции.

Философията ни е такава, че клиентите ни все повече се ограмотяват. Аз продължавам да твърдя, че финансовата култура трябва да е задължителен предмет в училище, наравно с математиката и българския.“, допълни Ягодин.

Според него обаче, голяма част от доверието в банковите институции се основава и на физическия контакт – да можеш да отидеш в банковия клон, да разговаряш със служител, да получиш консултация.

По темата за зеления преход, Ягодин обясни, че банките са най-лесните имплементатори на всички зелени идеи, тъй като са изключително лесни за регулиране.

Представителят на Пощенска банка коментира и темата дали у нас предстоят още сливания и придобивания в банковия сектор.

„Консолидацията в банковия сектор е процес, който не може да бъде спрян. Той вероятно ще продължи, въпросът не е колко ще бъдат банките, а каква стойност за обществото могат да придадат.“, заяви Ягодин.

По думите му, банките у нас предприемат рекордни инвестиции за да бъде осъществен успешно процесът на присъединяването ни към еврозоната и инвестицията им в това е от порядъка на 400 до 500 милиона евро.