Мобилната комуникационна технология постига значителен напредък с всяко ново поколение. От 1G до 5G всяка нова итерация осигурява по-високи скорости, по-ниска латентност и по-голям капацитет за свързване, революционизирайки много аспекти на обществото и икономиката. 6G ще продължи този напредък и то с големи крачки.

„Визията на високо ниво за 6G е да задълбочи връзката и интеграцията между цифровия, физическия и човешкия свят. Освен че поддържа мобилни устройства, 6G ще подкрепи технологии като автоматизирани автомобили и интелигентни домашни мрежи, помагайки за създаване на безпроблемна връзка между интернет и ежедневието. Тя драстично ще повиши качеството на живот на повечето жители на нашата планета“, категоричен е Шарад Агарвал, основател на водещата глобална дигитална агенция Cyber Gear, която подпомага организациите в израждането на стратегии за присъствие в метавселената.

В своя доклад The promise of 6G компанията разглежда какво представлява технологията, иновациите, които тя ще донесе, нейните потенциални приложения, предимства и бъдещи въздействия, както и предизвикателствата пред внедряването ѝ.

Какво е 6G мрежа и какви са нейните потенциални приложения?

6G се определя като шесто поколение мобилна комуникационна технология и се основава на 5G. Тя има за цел да предложи по-високи скорости за пренос на данни, по-ниска латентност и по-голяма плътност на свързаност от 5G. Освен това 6G се стреми да създаде по-интелигентна и по-ефективна комуникационна мрежа чрез интегриране на модерни технологии като изкуствен интелект, големи данни и Интернет на нещата (IoT).

Основните характеристики на 6G включват използването на терахерцови честотни ленти (THz), латентност под милисекунда, висока надеждност, ниска консумация на енергия и широка честотна лента. 6G има за цел да постигне скорости на данни до 1 терабайт в секунда, далеч надминавайки тези, предлагани от 5G. Освен това този тип мрежи са проектирани да поддържат по-голям брой устройства едновременно, което е е изключително важно, тъй като броят на IoT продължава да се разраства в глобален мащаб.

Тази технология има потенциала да революционизира много сектори. В здравеопазването дистанционната хирургия и наблюдението на пациентите в реално време ще станат напълно осъществими. В образованието програмите за дистанционно обучение, подобрени с виртуална и добавена реалност (VR/AR), ще станат широко разпространени.

Тя ще окаже благотворно влияние и в транспорта, тъй като автономните превозни средства и интелигентните системи за управление на трафика ще станат по-безопасни и по-ефективни.

Не на последно място, интелигентните градове ще видят значителни подобрения в управлението на енергията, системите за сигурност и обществения транспорт.

6G технологията също така обещава значителни промени в социалната и икономическата сфера. Тя се очаква да помогне за намаляване на цифровите неравенства чрез увеличаване на достъпа до интернет в извънградските райони и да подкрепи икономическия растеж чрез повишаване на ефективността в сектори като здравеопазване, образование, транспорт и енергетика. Освен това новите възможностите, създадени от следващото поколение мобилни мрежи, имат потенциала да повишат заетостта.

Но широкото приемане на тази технология може също така да доведе до трансформации на пазара на труда и загуба на работни места в някои сектори.

Бариери пред приемането на 6G и интеграция с други технологии

Предизвикателтва има и пред самата технология. Те включват високи разходи, технически бариери, регулаторни проблеми и такива със сигурността. Използването на терахерцови честоти ще изисква значителни актуализации на съществуващата инфраструктура. Освен това ще са необходими нови протоколи за сигурност, за да се гарантира безопасността на 6G мрежите. Именно заплахите за поверителността на данните и киберсигурността са основни пречки пред приемането на 6G.

Успехът на 6G ще зависи и от неговата интеграция с други модерни технологии. Изкуственият интелект ще играе ключова роля в управлението и оптимизацията на 6G мрежите, а анализът на големи данни трябва да се използва за подобряване на производителността им. Блокчейн пък може да се използва за подобряване на сигурността на 6G мрежите.

„Бъдещото развитие на 6G ще бъде оформено от текущите технологични тенденции. Очакват се значителни иновации в области като автономни системи, добавена реалност (AR), виртуална реалност (VR) и холографска комуникация. Освен това по-нататъшното развитие на 6G по отношение на устойчивостта и енергийната ефективност ще допринесе за разпространението на екологично чисти технологии“, обясняват в заключение авторите на доклада The promise of 6G. „6G технологията има потенциала да постави началото на нова ера в мобилните комуникации. С високи скорости на данни, ниска латентност и широк капацитет за свързване, тя ще донесе революционни иновации на много сектори“.