По данни на Европейската комисия Полша и Словакия все още не са назначили официално регулаторни органи, които да следят за спазването на Закона за дигиталните услуги от страна на онлайн платформите, въпреки че бяха задължени да направят това до 17 февруари.

През април Комисията започна процедури за нарушение срещу двете държави, тъй като те все още не са назначили регулатори.

Първоначално Естония също беше обект на жалба, но впоследствие страната е уведомила Комисията за назначаването на своя координатор по цифровите услуги, съобщава Euronews.

Националните регулатори са основното звено за контакт на онлайн платформите, което помага на Комисията при събирането на доказателства относно прилагането на законодателството.

Те се срещат в рамките на Надзорния съвет на ЕС в опит да рационализират националните подходи и да предоставят на потребителите в целия ЕС еднакви права.

През април изпълнителният орган на ЕС критикува Кипър, Чехия и Португалия, че не са предоставили на своите надзорници необходимите правомощия и компетенции за изпълнение на задачите им, припомня медията.

Страните разполагаха с два месеца, за да отговорят и да отстранят недостатъците, посочени от ЕК, като изпращането на мотивирани становища е възможна следваща стъпка в процедурата за нарушение.

"Комисията е в непрекъснат диалог с всички държави, за да следи напредъка и да предоставя техническа подкрепа за прилагането на Закона за дигиталните услуги", заяви говорител на ЕК.

В случая с Белгия официалното назначаване на телекомуникационния регулатор BIPT ще трябва да изчака до края на лятната ваканция на парламента, заяви говорител на компанията.

През февруари Euronews съобщи, че макар законът да влезе в сила през август миналата година, до този момент само няколко държави са назначили национален регулатор.

Съгласно DSA онлайн платформите с над 45 млн. средномесечни потребители в ЕС – като Facebook, TikTok, Booking и Amazon, трябва да спазват строги правила, като изисквания за прозрачност и защита на непълнолетните онлайн.

През февруари DSA започна да се прилага за всички платформи, включително за тези с по-малко потребители.