Общо 2874 жилищни сгради с 21 210 жилища в тях са посроени в България през 2009 г., сочат предварителни данни на Националния статистически институт.

Най-голям е броят на новопостроените двустайни апартаменти (9416 броя, или 44.39%), показват изчисления на Profit.bg. Следват тристайните (7097 броя, или 33.46%) и едностайните (2553 броя, или 12.04 на сто).

Всеки десети нов апартамент у нас пък е с четири, или повече стаи, като общо през 2009 г. у нас са посроени 2144 подобни жилища.

Най-голям брой жилищни сгради и жилища са завършени и въведени в експлоатация в област Варна - 629 сгради с 4 389 жилища в тях, и област Бургас - 506 сгради с 5 326 жилища, следвани от област Пловдив - 236 сгради с 1 389 жилища, област София-столица - 181 сгради с 3169 жилища.

Най-малко са завършените жилищни сгради в област Хасково - 7 с 83 жилища.

Общата полезна площ на въведените в експлоатация новопостроени жилища през 2009 г. е 1 612 хил. кв. м или с 1.4% по-малко в сравнение с 2008 г.

Същевременно се наблюдава незначително увеличение на жилищната площ с 0.5% до 1 035 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище от 78.2 кв. м през 2008 г. намалява до 73.1 кв. м през 2009 г.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в област Габрово -113.1 кв. м, област Хасково - 111.7 кв. м и област Пазарджик - 100.7 кв. м, а най-малка - в област Кърджали - 60.2 кв. м, област Разград - 62.1 кв. м и област Монтана - 62.9 кв. м.

Най-много (837 на брой, или 29.12%) от новите сгради са в Североизточния район на страната, а в Югоизточния бройката те са 681, или 23.7% от всичките нови постройки през 2009 г.

Най-малко пък се строи в Северозападна България - едва 184 сгради, или 6.4%.

Година по-рано у нас са построени 2926 нови сгради, а за 2007 г. те са 2697. За последните 5 г. бройката достигна 12414.

По предварителни данни, броят на съборените сгради за четвъртото тримесечие у нас е 100, а за цялата изминалата година те са 297 с 461 жилища в тях.