Индексът SOFIX записа второ поред седмично повишение миналия петък, но търговията като цяло остава твърде безинтересна. Какво ни чака на БФБ-София през следващата седмица

Развигор Христов, инвестиционен консултант, ПОД Бъдеще

До края на месеца излизат неконсолидираните деветмесечни счетоводни отчети на публичните дружества. Независимо от ниско ликвидния пазар, отчетите ще окажат своето влияние на БФБ-София. Положителните деветмесечни резултати на Феър плей Пропъртис и предварителният договор на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ за продажба на Камбаните Бизнес Център от миналата седмица, показаха че все пак добри новини влияят на пазара.

Европейските лидери започнаха в неделя поредната среща, на която се опитват да разрешат проблема с гръцкия дълг. Международните пазари, като цяло реагират положително на срещата.

Гено Тонев, инвестиционен консултант, Юг Маркет Фонд Мениджмънт

Предполагам, че оптимистичната вълна ще продължи да обикаля световните борси и през тази седмица, като от това е възможно да се възползва и българският пазар. След силно негативните настроения от август и септември, инвеститорите по света са склонни на редица компромиси в оценките си и поне засега всяка новина, която не е лоша, се оказва повод за нов импулс.

Аналогична е ситуацията и на местна почва, с тази разлика, че тук кръгът на купувачите е ограничен до стотина спекуланти и няколко дузини предпазливи институционални инвеститора.

Търгуваните на борсата компании обаче са всичко друго, но не и публични, ако се съди по акционерната им структура и действията им от последните години. Няма да открия топлата вода, ако кажа, че думите „прозрачност" и „интерес" характеризират единствено взаимоотношенията между публична компания и мажоритарен собственик, а в такава ситуация да очакваме светло бъдеще за фондовия пазар означава да подценим значително интелектуалното ниво на дребните инвеститори.

Така че, каквито и да са преобладаващите настроения през седмицата, те ще бъдат пречупени през призмата на здравия разум.

Материалът е с аналитично-информационен характер и не е препоръка за покупка или продажба на финансови инструменти!