Две банки са подали оферти за фонд мениджър за енергийна ефективност - Първа инвестиционна банка и Корпоративна банка. Процедурата бе обявена по Закона за обществените поръчки и крайният срок изтече на 16 януари.

„Получените оферти са две – едната е от Първа инвестиционна банка, втората – от Корпоративна банка, обяви Лиляна Павлова, цитирана от Фокус.. Подадените оферти са в процес на оценка.

В средата на ноември правителството обяви обществена поръчка за избор на Гаранционен фонд за саниране на стари блокове по оперативна програма "Регионално развитие". Средствата във фонда ще бъдат 13 млн. лв. от общо 63 млн. лв. по схемата за обновяване на сградите през този програмен период.

„Двете банки в момента се състезават за ресурс от 13 милиона лева, който ние предоставяме, и към който ресурс те трябва да добавят поне още толкова, но могат и още повече, като се направи една дългосрочна кредитна линия за нисколихвени кредити в подкрепа на санирането на сградите”, каза министър Лиляна Павлова.

До месец се очаква да бъде избрана една от двете банки.