Много хора разчитат на финансови съвети при вземане на инвестиционни решения. Дали от институционални инвеститори и техните финансови експерти, или от независими специалисти, тези съвети ни обграждат от всички икономически медии.

Наскорошно изследване, проведено от Университета във Франкфурт, Германия, показа, че инвеститорите, които следват съветите на специалистите, не се представят по-добре от тези, на които не е даден съвет.

Финансовият професор Андреас Хакетхал обяснява като основна причина за провала на съветниците „липсата на възможност за корекция на системните грешки ефективно, като в същото време тези съвети генерират допълнителни разходи“.

С пълна сила важи това за търгуващите на щатските пазари. Така например взаимните фондове, които продават своите дялове през щатските канали, се представят по-зле от останалите.

Това се приема като доказателство, че брокерите и портфолио-мениджърите не добавят стойност на своите инвеститори.

Изследването е направено въз основа на база от данни на голяма немска банка и онлайн брокер, специализирани в даването на специализирани съвети на инвеститорите.

Съветите не са донесли по-добър доход за инвеститорите спрямо тези, които не са ползвали подобни услуги.

Друг извод от проучването е, че банките имат грешна структура на редистрибуция на различни инвестиционни продукти, която прави така, че по-скоро помага на продавачите на инвестиционни продукти, отколкото на инвеститорите.

Добрите съветници е трудно да се открият, но те са някъде там, според професора, която разкрива широките предпочитания на инвеститорите да разчитат на собствените си знания и умения вместо да използват съветите на добри анализатори. Около 95% от анкетираните са не проявили никакъв интерес към безплатен съвет от анализатор, който няма такса за това.

Също толкова интересно е, че от останалите 5% едва половината следват дадения им съвет, дори и препоръките да биха донесли добри резултати.

Основно богатите и опитни инвеститори наистина оценяват стойността на добрите съвети от правилните хора, се казва в проучването.