Лятото е сезонът на пътуванията. В България е безспорно изобилието от дестинации. Ето петте фаворита от природното наследство на страната, които подбра екипът на Profit.bg:

Крушунските водопади

Системата от водопади, намираща се в близост до ловешкото село Крушуна, е уникална за България. Тя представлява множество малки водопади, които се спускат от карстови тераси и образуват водна каскада с много прагове и басейни.

10 от най-красивите водопади в България

Мястото е леснодостъпно – изградени са парапети и тераси, от които могат да се наблюдават водните струи. Екопътека достига и до пещерата, от която извира самият водопад.

Лиманът на Ропотамо

Ропотамо е резерват в близост до Бургас, разположен по устието на едноименната река. Тук са събрани няколко уникални природни забележителности - блатото Аркутино, лиманът на реката, както и лонгозни гори, мочурища и скални образувания.

Лианите, оплетени в дърветата от лонгозните гори, правят лиманът на реката едно от природните чудеса на България. Флората и фауната в местността са защитени, като някои от видовете се срещат само тук.

Стобските пирамиди

Вкаменените сватбари – такива са, според легендата, скалните образувания в близост до село Стоб в Рила планина. Средната височина на пирамидите е между 7 и 12 метра. Те представляват конуси от ръждивокафява пръст, върху които ерозията е поставила каменни блокове.

Образуването на пирамидите се дължи на дъждовете, топлината, студът и вятърът. В района процесът е непрекъснат и днес – едни пирамиди изчезват, на тяхно място се появяват други.

Пещера Снежанка

Това е една от най-красивите български пещери, наричана още Перлата на Родопите. Намира се близост до град Пещера. В дължината си от 145 метра е събрала сталактити, сталагмити, синтрови езера и уникалния снежнобял синтър, на които дължи името си.

10 от най-красивите български пещери

Във Вълшебната зала природата е създала и фигура, която прилича на приказната героиня Снежанка. Пещерата е обитавана още от времето на траките. Днес е осветена и отворена за посещения.

Трънското ждрело

Това е ждрелото на река Ерма. Намира се на 3 км от град Трън. Екопътеката се вие над реката, а скалите наоколо са високи над 100 метра.

Дължината на ждрелото е около 100 м, а ширината на някои места – само 5 метра. От южния му край започва екопътека, а дървеният мост от нея предлага неповторима гледка.

Очакваме вашите предложения за природните чудеса на България в коментарите. Те ще бъдат събрани и описани в нова статия.