Природните и климатични бедствия струват около 200 милиарда долара (150 милиарда евро) на година или четири пъти повече спрямо 80-те години на миналия век, сочат данни на Световната банка. Тя предупреди, че климатичните промени ще направят разходите още по-високи.

"Тъй като глобалният климат продължава да се променя, разходите и щетите от крайните климатични явления, свързани със затоплянето на планетата, нарастват", съобщи Световната банка по време на конференцията на ООН за климата във Варшава.

Разходите от природните бедствия са стрували близо 4 трилиона долара (2,96 трилиона евро) в последните 30 години, като близо две трети от тях са се дължали на силни бури, наводнения и суша. При тях са загинали 2,5 милиона души, сочат данните в анализа.

Президентът на Световната банка Джим Йонг Ким заяви, че тайфунът Хайян, най-силният връхлитал Филипините, е показал как кличатичните промени увеличават силата на крайните метеорологични явления. "…Подобни трагични събития показват, че светът вече не може да си позволи да отлага действията за намаляване на емисиите на парникови газове и в помощ на страните да се подготвят за свят с по-големи климатични и бедствени рискове", посочи той.

Докладът съдържа данни за разходите във връзка със загубените човешки животи и работни места и щетите за недвижимите имоти и инфраструктурата. През 80-те години на миналия век годишните разходи са били около 50 милиарда долара, а в последното десетилетие те са нараснали четири пъти до 200 милиарда долара.

"Свързаните с климата последици за икономиката са особено високи в бързо развиващите се страни със средни доходи заради ценните им активи. В тези икономики средната стойност на бедствията възлиза на 1% от БВП в шестте години от 2001 до 2006 г. или 10 пъти повече спрямо средното в страните с по-високи доходи", отбелязват авторите на доклада.