Може ли финансовото планиране в личните финанси да помогне на един човек на заплата да осигури целите си в бъдещето и да съумее да има достоен живот на старини и как да стане това – ето каква бе основната нишка в еднодневното обучение за лично финансово планиране, организирано от компанията за лично финансово планиране Fast Development и ЕЛАНА Финансов Холдинг.

Близо 50 души се включиха в курса за лично финансово планиране, който се проведе на 15 март 2014 г. във Висшето училище за застраховане и финанси (ВУЗФ).

Преслав Китипов, дипломиран финансов консултант и основател на Fast Development, обърна внимание на необходимостта всеки да изчисли личната си инфлация, като сметне всички разходи, които прави и желае да направи, за да може да е наясно каква покупателна способност трябва да запази и какъв процент доходност цели при търсенето на спестовни средства за защита и инвестиции. Експертът изтъкна важността на дефинирането на целите като първия най-важен проблем, който трябва да се реши чрез планирането, като много честно трябва да се прегледа реалистичността на целите и липсата на конфликт между тях.

Вторият важен момент при финансовото планиране е реалистичното определяне на рисковия профил на човека. Много често хората имат погрешна представа за толерантността си към риск, отбеляза Китипов. Затова често работещият вариант е разговор с консултант, който да направи анализа и да установи реалистичния рисков профил. Планирането на доходността от спестявания и вложение на пари е пряко свързано с готовността за поемане на риск.

В тази посока експертите на ЕЛАНА Финансов Холдинг Ивайло Пенев и Цветослав Цачев уточниха, че един от фундаментите на инвестирането е логиката за взаимовръзката между нисък риск и ниска доходност, както и висок риск и висока доходност. Инвестиционните консултанти обърнаха внимание, че до инвестиции трябва да се стигне, след като човек е използвал финансовите продукти за защита и има възможност да отдели някаква сума, с която иска да изпълни дългосрочна цел. Това може да бъде компенсация за пенсиониране, тъй като задължителното пенсионно осигуряване не би могло да изпълни ролята си на покриване на достоен живот; може да бъде някаква цел, свързана с голяма покупка на жилище, автомобил, пътувания и др.; или да се подсигури образованието на децата, когато те навършат 18 г. Инвестирането не изисква конкретни суми – може да се отделят малки суми всеки месец, а могат да се структурират различни инвестиции с по-големи суми.

Личното финансово планиране помага на хората да сложат желанията и дългосрочните си цели на реалистична основа, защото българският потребител на финансови продукти няма много опит с тях, като изключим опита с депозити, тъй като около 50% от БВП на страната на практика е в депозити. Мнозинството имат определен доход, неясна представа за своя рисков профил, но категорично желание за висока възвръщаемост без разбиране за реалистичните доходности от финансовия сектор.

Инвестиционните консултанти разясниха на участниците и цикличността на финансовите пазари, която определя доходността на определени инвестиции във времето и това как дългосрочната инвестиция постига целите си. Друг важен принцип при инвестициите е диверсификацията – например, ако човек изкарва хляба си от един сектор, не би следвало да има инвестиции, свързани с него, за да пострадат всичките му доходи при определени негативни тенденции в него. Експертите на ЕЛАНА Финансов Холдинг дадоха няколко примера с клиенти на фирмите, които са си поставили цели какви доходи биха искали да имат след 50 г., например, и каква стратегия е избрана при положение, че те сега са на 30 г.

Дългогодишният експерт по пенсионно осигуряване доц. Бисер Петков поясни структурата на пенсионната система за участниците и как човек трябва да ползва за целите си пенсионното осигуряване. Демонстрирани бяха важни показатели като коефициент на заместване и начините за определяне на прогнозния размер на пенсията от държавното обществено осигуряване. Основен акцент при планирането на оттегляне от активна дейност е индивидуалното определяне на необходим пенсионен доход, такъв който да запази стандарта ни на живот през пенсионния период.

„С 1 лев днес можем да си купим повече, отколкото с 1 лев утре“ – открои Преслав Китипов основополагащата логика на ерозията на парите при подхода за избор на кредити. Експертът открои разликите между добрия и лошия дълг, като също така обясни какво се очаква от промените в закона за потребителския кредит.

Оценките на аудиторията от курса са във висока степен положителни. 53% са посочили, че са получили от обучението повече от очакваното, като 34% са потвърдили очакванията си. 69% от участниците са изразили мнение, че след курса ще подходят към създаване на свой финансов план, като 59% са казали, че възнамеряват да инвестират.