Днес, 31 март (вторник), е крайната дата за публикуване на годишните отчети от страна на публичните компании. Годишните доклади за дейността на листваните на Българска фондова борса дружества ни дават информация, както за очакванията за 2015 г., така и за инвестиционните програми на компаниите, а също и за получаваните възнаграждения на ръководителите на дружествата.

Не всички компании обаче публикуват подобна информация. Екипът на Profit.bg ще ви информира за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на по-големите дружества. Вижте ги:

Топливо

Председателят на СД и изпълнителен директор Бедо Доганян, както и Щилиян Стоянов, изпълнителен директор и член на СД, са получили по 70 000 лв. за 2014 г. Илиян Грънчаров, който е член на СД, до 27 октомври е взел 43 773 лв., а Румен Панайотов, който е член на СД от 16 декември 2014 г., е получил 200 лв.

Софарма трейдинг

Членовете на СД на компанията Димитър Димитров и Александър Райчев, както и председателят на СД Огнян Донев, са получили по 24 000 лв. възнаграждения за 2014 г. От дружеството също така информират, че на ключовия управленски персонал са изплатени 905 хил. лв. доходи през изминалата година.

Синергон Холдинг

Членовете на Надзорния съвет на холдинговото дружество Бедо Доганян, Щилиян Стоянов и Пламен Богоев са получили 18 000 лв. за 2014 г. Пълният размер на възнагражденията, получени от Марин Стоянов (изпълнителен директор), за участието му в органите на управление на „Балканкерамик“ и Топливо ООД, Китай, от Евгения Славчева (председател на УС) – за участието й в органите на управление на Лакпром и Слатина АД и от Васко Танев – за участието му в управителния орган на Синергон Хотели, е общо в размер на 142 915 лв.

Юрий Гагарин

Председателят на СД на дружеството Борислав Борисов е получил 24 000 лв. за 2014 г., а Преслава Караджова, зам. председател на СД – 23 654 лв. Изпълнителният директор и член на СД Кирил Христов е получил 68 826 лв., а бившият изп. директор Делян Денчев – 68 434 лв.

Неохим АД

От дружеството информират, че възнаграждения, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите, възлизат на 846 535 лв. В неговия състав влизат 9 членове, като част от тях бяха подменени през 2014 г.

Главният изпълнителен директор Димитър Димитров е получил 180 000 лв. за 2014 г., а изпълнителните директори Тошо Димов и Васил Грънчаров – 163 261 и 119 940 лв. Председателят на СД Димчо Георгиев има доход от 142 267 лв., а Джамал Хамуд – 73 066 лв.

Членовете на СД Елена Шопова, Виктория Ценова и Зърнени храни са получили по 48 000 лв., а Мохамед Хасан Мохамад Карабибар, зам. председател на СД – 24 000 лв.

Българо-американска кредитна банка

Петимата членове на Надзорния съвет на банката – Цветелина Бориславова, Евгений Иванов, Кирил Манов, Джейсън Кук и Мартин Ганев, са получили по 19 600 лв. през 2014 г. Членовете на УС на банката – Васил Симов и Илиан Георгиев, са получили по 132 000 лв., а Таня Керемидчиева – 129 800 лв.

Адванс Терафонд АДСИЦ

Членовете на Съвета на директорите на компанията Ненчо Пенев и Борислав Петков са получили по 19 200 лв. за 2014 г., а Радослав Манолов, който е и изп. директор – 30 000 лв.

Агрия Груп Холдинг АД

Членовете на СД на дружеството Станимир Бужев, Деян Овчаров, Даниела Танева и Анна Белчинска са получили по 1000 лв. месечно. Изпълнителният директор и член на СД Емил Райков е с нетно възнаграждение от 4000 лв. на месец.

Стара планина Холд

Членовете на СД на холдинговото дружество Васил Велев и Евгений Узунов са получили по 127 757 лв. за 2014 г., а Спас Видев и Стефан Николов – по 76 257 лв.

ЕМКА

Пълният размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2014 година: „ПРОФИ Т” ООД – 134 970 лв, „МАНГ” ООД – 134 970 лв, „ДЕНИДЕ” ООД член на СД и изпълнителен директор – 264 805 лв, „ЛТС консулт 2011” ООД – 134 970 лв.

* Очаквайте продължение.
** Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.