В случай че имате жилищен кредит и лихвата по него е по-висока от 4%, то тази статия е специално за вас. Можете да продължите да четете и при положение че вече се оглеждате или обмисляте покупката на имот в следващите месеци.

Нека видим три от най-добрите оферти за жилищни кредити у нас в момента:

Сосиете Женерал Експресбанк

От края на миналата седмица банката предлага 2.99% променлив годишен лихвен процент за кредити в лева. Минималната сума по този заем е 100 000 лв., а максималният срок – 180 месеца, или 15 години.

От Сосиете Женерал Експресбанк предлагат и рефинансирането на съществуващи кредити от други банки без такса одобрение.

От сайта на банката дори може да пресметнете вашата месечна вноска за желания от вас кредит. Вижте повече тук.

Алианц Банк

До 31 декември 2017 г. лихвата по новата промоционална оферта на банката е 3.33%. Тя е подходяща както за закупуването на имоти, магазини, офиси и др., така и за рефинансиране на заеми от други банки или текущи нужди.

От банката предлагат и безплатна застраховка Имущество за целия срок на договора. Повече за тази оферта можете да видите тук

Първа инвестиционна банка

От банката предлагат срок до 35 години при закупуване на недвижим имот, както и до 30 години за ремонт или за погасяване на съществуващи задължения.

Офертата на банката е за 3.50% фиксиран годишен лихвен процент за първите 12 месеца, както и за 3.50% променлив годишен лихвен процент (СЛП + надбавка) за останалия период от срока за погасяване на кредита.