Вятърните турбини в Шотландия са генерирали 9 831 320 мегаватчаса електроенергия в периода януари – юни 2019 г., обявиха от подразделението на Световния фонд за природата в страната.

Данните, които са предоставени от WeatherEnergy, означават, че шотландският вятър е генерирал достатъчно електроенергия, за да захрани еквивалента на 4.47 млн. жилища за период от шест месеца. Това е почти два пъти колкото броят на жилищата в Шотландия.

“Навсякъде из страната извличаме ползи от по-чистата енергия, а същото важи и за климата,” казва пред CNBC Робин Паркър от Световния фонд за природата в Шотландия .

“Тези данни показват, че използването на потенциала на вятъра в Шотландия може да осигури чиста, зелена електроенергия за милиони жилища не само в страната, но и в Англия,” добавя Паркър.

Шотландското правителство иска до 2030 г. да произвежда половината от изразходваната енергия в страната от възобновяеми източници. То също така си е поставило за цел “почти изцяло” да декарбонизира енергийната система до 2050 г.

Като цяло Европа е дом на едни от амбициозните проекти за вятърна енергия. През септември 2018 г. в Ирландско море официално бе открита вятърната електроцентрала Walney Extension.

С общ капацитет от 659 MW, това в момента е най-голямата офшорна вятърна ферма. Тя е способна да захранва близо 600 000 домове във Великобритания, според датската енергийна компания Orsted.