Техническите умения и грамотността при боравенето с данни очевидно са важни в настоящата ера на изкуствения интелект (AI), големите масиви от данни и автоматизацията.

Това обаче не означава, че трябва да пренебрегваме човешката част от работата – уменията в сфери, в които роботите не могат да се справят толкова добре.

Тези меки умения ще станат дори още по-важни за успеха с развитието на естеството на работата и след като машините поемат по-лесните за автоматизиране аспекти от нея. С други думи, работата на хората ще стане като цяло по-човешка, пише Forbes.

Имайки предвид това, кои са уменията, върху които ще трябва да работят служителите в бъдеще?

Ето девет меки умения, които, според изданието, ще бъдат дори още по-ценни за работодателите:

1. Креативност

Роботите и машините могат да правят много неща, но трудно се конкурират с хората, когато става въпрос за нашите възможности да създаваме, да си представяме, да изобретяваме и да мечтаем.

На фона на всичките нови технологии, работните места на бъдещето ще изискват нови начини на мислене, което ще превърне креативното мислене и човешката изобретателност във важен актив.

2. Аналитично (критично) мислене

В добавка към креативното мислене, способността човек да мисли аналитично ще бъде още по-ценна, особено на фона на променящата се среда на работното място и поделянето на труда между машините и хората.

Това е така, защото хората, които умеят да мислят критично, могат да дават иновативни идеи, да решават сложни проблеми и да преценяват предимствата и недостатъците от различните решение, използвайки за това логика и разсъждения, вместо да разчитат само на усета си или емоцията.

3. Емоционален интелект

Емоционалният интелект представлява способността на човек да бъде наясно с емоциите си, да ги контролира и да ги изразява, както и да е наясно с емоциите на другите.

Предвид факта, че машините не могат лесно да копират способностите на хората да се свързват с други хора, е логично човеците с високи емоционален интелект да се търсят още повече.

4. Умения за междуличностно общуване

Свързана с емоционалния интелект, способността за успешна обмяна на информация между хората ще бъде важно умение.

Това означава, че служителите трябва да работят върху способността си да общуват ефективно с други хора – използвайки подходящия тон на гласа и език на тялото, за да предават своето послание ясно.

Как да спрем да мислим за работа в края на работния ден?Имате ли проблеми с това да се „изключите“ от работата си в края на работния ден?

5. Активно научаване на нови неща с нагласа за израстване

Човек, който има нагласа за израстване, разбира, че неговите или нейните умения могат да бъдат развивани, а това трупане на умения води до по-сериозни постижения. Те са готови да се захващат с нови предизвикателства, да се учат от грешките си и активно да търсят начини да увеличават знанията си.

Такива хора ще се търсят много на работното място на бъдещето, благодарение на AI и други бързо развиващите се технологии, уменията ще остаряват още повече и от днес.

6. Преценка и вземане на решения

Вече знаем, че компютрите са способни да обработват информация по-добре от човешкия мозък, но в крайна сметка хората са отговорни за вземането на важни за бизнеса решения в една компания.

Хората са тези, които предвиждат евентуалните последствия от решенията им по отношения на дадена компания и хората, които работят в нея. По тази причина уменията за вземане на решения ще останат важни.

Няма съмнение обаче, че естеството на вземане на решение ще се променя и по-конкретно технологиите ще се погрижат за по-простичките и досадни решения, оставяйки хората да се фокусират върху решенията на по-високо ниво, които са по-сложни.

7. Лидерски умения

Работното място на бъдещето ще изглежда доста различно, в сравнение с днешния йерархични организации. Екипите, базирани на проекти, дистанционните екипи и гъвкавите организационни структури вероятно ще станат по-често срещани.

Това обаче не намалява важността на добрите лидерски умения. Дори и в проектните екипи отделните хора ще трябва да показват лидерски умения, за да се справят с различни проблеми и да разработват решения.

8. Разнообразие и културен интелект

Работните места стават по-разнообразни и отворени, така че служителите ще трябва да уважават, разбират и да се адаптират към колегите си, които може да гледат на света по различен начин.

Това очевидно ще подобри начина, по който хората общуват вътре в компанията, но също така ще направи услугите и продуктите на дадената компания по-приобщаващи.

9. Приветстване на промяната

Темповете на промяна дори и днес са смайващи, особено когато става въпрос за AI. Това означава, че хората ще трябва да са гъвкави и да работят върху способността си да приветстват и дори да се радват на промяната.

Служителите ще трябва да бъдат гъвкави и да се адаптират към променящите се работни места, очаквания и необходими умения. Най-същественото е, че ще трябва да гледат на промяната не като на бреме, а като на възможност за израстване.

Изводът е, че не трябва да се плашим от AI. Човешкият мозък е невероятен. Той е много по-сложен и силен от всеки изкуствен интелект, който съществува.

Така че вместо да се страхуваме от AI, автоматизацията и промените , които те ще доведа на работното място, би трябвало да търсим начини да овладеем нашите уникални човешки способности и да усвояваме тези меки умения, които ще стават все по-важни в бъдеще.