Българска фондова борса (БФБ) и дъщерната й компания Financial Market Services в партньорство с водещaта европейска технологична компания Plan A дадоха днес официален старт на инициативата Oxygen („Кислород“).

Инициативата дава възможност на българските компании да измерват и отчитат своето екологично, социално и корпоративно въздействие, като получат оценка на техния въглероден отпечатък, както и на други индикатори, свързани с ESG.

„Светът в нашето съвремие е изправен пред безпрецедентен набор от предизвикателства, което налага комплексен подход за тяхното преодоляване. Устойчивостта на бизнеса, или негово ESG представяне все повече е във фокуса на интересите на инвеститори, политици, корпоративни лидери и младежта. Днешният бизнес пейзаж поставя като жизненоважен въпросът за внедряване на Целите за устойчиво развитие на ООН (SDG’s) в бизнес стратегиите на компаниите.

Оxygen дава възможност на компаниите да направят ESG измерването и отчитането автоматизирано и по световни стандарти“, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

Отвъд регулярното разкриване на финансова/счетоводна информация, докладването и ефективното управление на ESG показателите може да донесе значителни ползи за компаниите по отношение на: достъп до капитал; ограничаване на разходи и повишаване ефективността; управление на риска; ръст на приходите и експанзия; стойност и репутация на дружеството; нормативно съответствие; човешки капитал, вкл. задържане и наемане на служители.

Oxygen стъпва на научно базираната SaaS платформа, разработена от Plan A, чрез която компаниите могат да оценят въздействието на бизнеса си върху околната среда с въвеждане на данни и бързата им обработката в няколко лесни стъпки, на български език. ESG отчитането е ключово know-how на Plan A, въз основа на коeто изграждат технологични инструменти, които дават възможности на компаниите да отчитат подобре и да действат по отношение на своите нефинансови резултати.

Оxygen съдържа електронен въпросник с над 200 въпроса, структурирани в няколко секции: околна среда, корпоративно управление, социални въпроси и заетост, защита правата на човека, антикорупция и калкулатор за въглеродния отпечатък на компанията, който е едно от най-големите предимства на платформата.

Друго важно предимство на Oxygen е във възможността да генерира ESG отчет, който специално за публичните компании съответства на Нефинансовата декларация, която е разработена, съгласно европейското и българското законодателство и включва наложилите се в световната практика ESG показатели.

Генерираната декларация съдържа количествена и качествена информация структурирана текстово и графично. Toва улеснява максимално публичните компании, особено в годишния отчетен период.

За да илюстрира ползите, БФБ представи по време на събитието попълнена чрез Oxygen своята Нефинансова декларация, която ще бъде публикувана.

Третото най-голямо предимство на Oxygen e, че съдържа Насоки за ESG отчитане – практическо ръководство, което е базирано на водещия опит на над 10 страни в света и което да съпровожда българските компании в зелената им трансформация. Насоките са изработени и приети от Green Finance & Energy Centre - първият и единствен в България think tank за устойчиви финанси и енергетика.

Освен технологичната платформа в инициативата Oxygen са включени консултации и обучения.

В официалния старт на инициативата Oxygen участваха доц. д-р Маню Моравенов – изпълнителен директор на БФБ, Гергана Пападопулу – управител на FMS и Любомила Йорданова, основател и главен изпълнителен директор на Plan A, както и над 30 представители на водещи публични и компании, листнати на БФБ.

Повече информация за Oxygen, може да бъде намерена на: http://oxygen.x3news.com/