Книжата на казанлъшкото машиностроително предприятие М+С хидравлик АД ще бъдат включени в състава на SOFIX, а тези на EAC Елана Агрокредит АД излизат от състава на индекса.

Решението е взето на заседание на Съвета на директорите на БФБ и ще влезе в сила от 21 март 2022 г.

Така от тази дата в SOFIX ще бъдат следните 17 емисии: Доверие Обединен Холдинг АД-София, Софарма АД-София, Адванс Терафонд АДСИЦ-София, Алтерко АД-София, Химимпорт АД-София, Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София, Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София, Софарма трейдинг АД-София, Еврохолд България АД-София, Индустриален Холдинг България АД-София, Холдинг Варна АД-Варна, ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София, Монбат АД-София, ТБ Централна кооперативна банка АД-София, М+С хидравлик АД-Казанлък, Градус АД-Стара Загора и Албена АД-к.к. Албена.

Промени ще има и в състава на останалите индекси на Българската фондова борса.

От състава на BG BX40 излизат книжата на Родна Земя Холдинг АД Браво Пропърти Фонд АДСИЦ, а на тяхно място влизат Проучване и добив на нефт и газ АД и Петрол АД.

В състава на BG TR30 ще има четири промени, считано от 21 март. От индекса излизат емисиите на ТБ Централна кооперативна банка АД, Спиди АД, Сирма Груп Холдинг АД и Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ, а на тяхно място влизат Агрия Груп Холдинг АД, Илевън Кепитъл АД М+С хидравлик АД и Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ.

В базата на индекса BGREIT, който включва акции на дружества със специална инвестицонна цел, няма да има промени този месец.

От началото на 2022 г. SOFIX бележи спад от близо 14%, а BG BX40 отстъпва с 10 на сто.

За същия период BG TR30 регистрира понижение от 3.2%, а BGREIT остава почти без промяна.