71% от компаниите в света очакват по-високи оперативни разходи през 2023 г., отколкото през миналата година.

Само 51% очакват увеличение на печалбите в следващите месеци. Преди шест месеца този дял е бил 65%.

Това показват част от данните в последното проучване на McKinsey за глобалните икономически условия, провеждано на всяко тримесечие сред ръководители от публичния и частния сектор в цял свят.

Проучването обхваща очакванията на лидерите за глобалната и вътрешните икономики, както и за бизнес проблемите, пред които са изправени компаниите.

По отношение на глобалните икономически условия, 50% от анкетираните очакват те да се влошат през следващите шест месеца.

Мненията обаче се различават значително според региона. В Европа и Северна Америка нагласите са песимистични както за настоящето, така за бъдещето, докато в Китай те са по-малко негативни.

В третото тримесечие на тази година геополитическата нестабилност и конфликтите остават най-голям риск за глобалния икономически растеж, според анкетираните лидери. Втората най-посочвана заплаха е инфлацията. За разлика от юни, нестабилните цени на енергията изместват предизвикателствата с веригите за доставки като третият най-голям риск за глобалната икономика.

Най-големите рискове за вътрешните икономики

Инфлацията остава най-посочваният риск за вътрешните икономики през следващите 12 месеца, следвана от нестабилните цени на енергията и геополитическата нестабилност и конфликти. Изключение обаче правят Европа, където най-голям риск представляват нестабилните цени на енергията, и Китай, където основен риск остава пандемията от COVID-19, посочен от 50% от анкетираните.

Нарастват притесненията относно перспективите на компаниите

Последното проучване на McKinsey идентифицира кои са основните предизвикателствата, пред които са изправени компаниите, както и очакванията им за следващите месеци.

9 от 10 представители на частния сектор казват, че разходите в техните компании са се увеличили през последните шест месеца. Като причина за това най-голям дял от анкетираните посочват нарастващите цени на енергията, следвани от увеличенията на разходите за материали.

И тук има регионални различия по отношение на причините за увеличението на разходите, които най-много засягат компаниите. Представителите на частния бизнес в Европа най-често посочват въздействието на нарастващите цени за енергия, докато тези в Индия и Северна Америка – увеличението на заплатите.

Във всички региони компаниите са повишили цените на своите продукти или услуги през последните шест месеца.

Гледайки напред, 71% от анкетираните очакват оперативните разходи на техните компании да бъдат по-високи през 2023 г., отколкото през миналата година.

Нещо повече, очакванията на компаниите по отношение на печалбите са най-лошите от юли 2020 г. насам. Само 51% очакват те да се увеличат, в сравнение с 65% преди шест месеца.

Същият дял обаче – 51% – очакват търсенето на стоките или услугите на техните компании да се увеличи.