Глобалният икономически растеж ще се забави до 2,7% през 2023 г., като има 25 процента вероятност дори да отслабне до под 2%. Очаква се над една трета от световната икономика да се свие през тази или следващата година, а трите най-големи икономики – на САЩ, ЕС и Китай – да продължат с по-слабото си представяне.

Най-лошото тепърва предстои, много хора ще усетят рецесията през идната година, предупреждава Международният валутен фонд (МВФ) в най-новия си доклад "Световна икономическа перспектива: Противодействие на кризата с разходите за живот", публикуван днес. БТА цитира основните моменти от него.

Макар новата оценка на МВФ да сочи с 0,2 процентни пункта по-нисък световен растеж през идната година, спрямо предишната юлска прогноза, през тази година очакванията са, че глобалният брутен вътрешен продукт ще се увеличи с 3,2% - колкото бе заложено и в доклада през юли.

Глобалната икономика обаче продължава да е изправена пред големи предизвикателства, очертани от продължаващите ефекти на три застъпващи се кризи:

 • руската инвазия в Украйна
 • криза с разходите за живот, причинена от упорития и разширяващ се инфлационен натиск
 • икономическото забавяне в Китай
 • Инвазията на Русия в Украйна продължава да дестабилизира световната икономика

  Освен ескалиращото и безсмислено погубване на човешки животи и поминък, това доведе до тежка енергийна криза в Европа, която рязко увеличава разходите за живот и възпрепятства икономическите дейности, казват експертите на МВФ.

  Цените на газа на Стария континент се увеличиха повече от четири пъти в сравнение с миналата година, като Русия намали доставките до по-малко от 20% от обема им през 2021 г. Това засилва перспективата за недостиг на енергия през идната зима, а и след това. Конфликтът повиши и цените на храните на световните пазари, въпреки облекчението в последно време, след като бе договорен износът на зърно през украински черноморски пристанища. Инфлацията в хранителния сектор създава сериозни трудности за домакинствата с ниски доходи по света, особено в по-бедните страни, пише още в доклада.

  Разширяващият се инфлационен натиск предизвика бързо и синхронизирано затягане на паричната политика, наред със силно поскъпване на щатския долар спрямо кошницата от основни валути

  По-строгото парично предлагане и финансови условия ще натежат на търсенето и ще спомогнат за постепенното намаляване на инфлацията, твърдят икономистите на МВФ.

  Световната инфлация ще достигне своя максимум в края на 2022 г., но ще запази високите си равнища по-дълго от очакваното, преди да спадне до 4,1% през 2024 г.

  Средногодишният ръст на глобалните потребителски цени се предвижда да достигне 8,8% през настоящата година, а през следващата - да отслабне до 6,5%, сочат прогнозните данни на МВФ.

  В същото време се очаква средната стойност на основните сортовете суров петрол - Брент, Лек арабски (с произход от Саудитска Арабия) и американският лек суров, да е на ниво от 98,19 долара за барел през 2022 г., а през идната година да намалее до 85,52 долара за барел. Миналата година средната им цена беше 69,42 долара за барел.

  Друг проблем пред световната икономика е икономическото забавяне в Китай

  Налаганите чести локдауни съгласно политиката на китайските власти за "нулев ковид" нанесоха удар върху икономиката, особено през второто тримесечие на годината. В допълнение имотният сектор, представляващ около една пета от икономическата активност в Китай, бързо отслабва. Предвид размера на китайската икономика и значението ѝ за глобалните вериги за доставки, МВФ очаква това да повлияе негативно върху световната търговия и икономическа дейност.

  Рискът от грешно калибриране на паричните, фискални или финансови политики се е увеличил. Растящият ценови натиск остава най-непосредствената заплаха за сегашния и бъдещия просперитет. Той свива реалните доходи на домакинствата и подкопава макроикономическата стабилност в света.

  Има и рискове както от недостатъчно, така и от прекомерно затягане на паричната политика от страна на големите централни банки

  Недостатъчното затягане би затвърдило още повече инфлационния процес, подкопавайки доверието в централните банки и подхранвайки инфлационните очаквания, обясняват експертите. Те предупреждават, че изпадането в другата крайност също е опасно: прекомерното затягане на паричното предлагане може да тласне световната икономика към ненужно тежка рецесия.

  При положение че централните банки действат по некоординиран начин, прекомерното затягане е по-вероятният сценарий, при който финансовите пазари може също да пострадат. Финансовата политика трябва да гарантира, че пазарите ще останат стабилни, но централните банки по света трябва да поддържат предприетата си парична политика, твърдо фокусирана върху овладяването на инфлацията, препоръчва МВФ в своя доклад.

  ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД СТРАНИТЕ

  Оценката на МВФ предвижда ръст от 3% на реалния БВП на България през идната година, а през настоящата – темп на растеж от 3,9%. През 2027 г. българската икономика би трябвало да отбележи годишно увеличение от 2,8%.

  Средногодишният темп на нарастване на потребителските цени в страната ни ще достигне 12,4% през 2022 г., след което ще се забави до 5,2% през 2023 г., сочат прогнозните данни на МВФ, базирани на Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) на Евростат.

  Годишно ниво на безработицата у нас се очаква да спадне още догодина - до 4,7%, спрямо очакваните за тази година 5,1%.

  Дефицитът по текущата сметка на страната ще се увеличи до 1,4% от БВП, след като през 2022 г. се предвижда да достигне до 0,9%.

  Икономиката на еврозоната ще нарасне с 3,1% през текущата година. Догодина МВФ очаква ръстът на БВП във валутния съюз да бъде 0,5%. Инфлацията ще отслабне до 5,7% през 2023 г., след средно 8,3% през 2022 г., а безработицата леко ще се покачи – до 7%, спрямо тазгодишно ниво от 6,8%, показват оценките на МВФ.

  От страните, приели еврото, Германия се очаква да изпадне в рецесия през 2023 г., като икономиката ѝ ще се свие с 0,3%, след ръст от 1,5% тази година. Италианският БВП също ще намалее - с 0,2% догодина, след 3,2% увеличение през настоящата година.

  Реалният БВП на САЩ ще се увеличи с 1,6% през тази година, докато през 2023 г. ръстът му ще е 1%. Американската инфлация ще се забави до 3,5% (-4,6 процентни пункта спрямо 2022 г.), а безработицата ще се повиши до 4,6 (+0,9 п.п. спрямо 2022 г.), сочат още прогнозните стойности.

  Междувременно китайската икономика ще нарасне с 4,4% следващата година, след 3,2% през текущата. Излишъкът по текущата сметка на страната ще се свие до 1,3% от БВП (-0,3 п.п. в сравнение с 2022 г.), а инфлацията ще остане стабилна на ниво от 2,2%.

  Икономиката на Япония – третата по големина в света, ще забави растежа си до 1,6% през 2023 г., спрямо очакваните през настоящата година 1,7%. Прогнозният излишък по текущата ѝ сметка ще достигне 2,2% от БВП (+0,8 п.п. в сравнение с 2022 г.)

  Очаква се руската икономика да се свие с 2,3% догодина, след като през настоящата година МВФ предвижда спад от 3,4%.