23,5% ръст на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в област Бургас отчете Националния статистически институт (НСИ) през третото тримесечие в сравнение с предходното. Местните общински администрации са издали разрешителни за строеж на 189 жилищни сгради с 818 жилища в тях. С 33,2% нараства и броят на жилищата за посочения период. За сравнение, спрямо същия период на 2021 година, издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с близо 54%.

През третото тримесечие на територията на областта строителни дейности са започнали по 126 сгради за жилищни нужди от всички 189 издадени разрешения. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 5%.

С над 130% нараства броят на жилищата, а общата застроена площ е повече със 129%

През юли, август и септември в областния център Бургас е започнало строителството на 126 жилищни сгради. Най-малко започнати строежи на жилища има в Смолян, Силистра и Враца – по 6 обекта, а най-много в София град (240), Пловдив (238) и Варна (229). Морската столица е сред малкото в страната, в който е започнало строителството на административни сгради с разгърната площ от почти 2 000 кв./м.

Домът ви може да бъде екологичен и този стартъп го доказваКомпанията оценява потенциала за трансформация и предлага интелигентен начин на строеж

Данните на НСИ показват лек спад в броя на наетите работници в сектор "Строителство" през второто тримесечие на 2022 година или 123 533 души. За първото тримесечие в бранша са подписани малко над 125 000 трудови договора.

По предварителни данни броят на въведените в експлоатация жилищни сгради у нас през третото тримесечие на 2022 г. е 1 316, а новопостроените жилища в тях са 5 812. Спрямо третото тримесечие на 2021 г. сградите са с 458 повече, или с 53,4%, а жилищата в тях нарастват с 2 008 или с 52,8%.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 218,7 кв. м, и Смолян - 172,3 кв. м, а най-малка - в областите Разград - 66,9 кв. м, и Търговище - 70 кв. метра.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 78,7%, с тухлена - 18,7%, с друга - 2,1%, и с панелна - 0,5%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (79%), следвани от жилищните кооперации (15,4%). В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи и жилищните кооперации, докато сградите от смесен тип и вилите намаляват.