Според последните доклади на ООН 2/3 от световното население живее в страни с ниска раждаемост и продължаваща да расте средна продължителност на живота. Това означава, че то застарява и ще започне да намалява. Последици за бизнеса ще има и той трябва да се подготви, пише Harvard Business Review.

В началото на този век 32 държави са имали средна възраст на населението над 35 години. До края на това десетилетие този брой ще се удвои. В 25 от тези страни половината от населението ще бъде на повече от 45 години.

Тази статистика създава достатъчно основания да мислим за бъдещето като за несигурно. За разлика от други промени - технологични, политически и икономически, демографските може да се предвидят. Тъй като населението е почти неизбежно застаряващо, препоръчително е да се оцени какво ще е въздействието му върху пазара на работна ръка и бъдещето на професиите.

Застаряваща работна ръка

С всяка следваща година на пазара на труда в Китай, Канада, Италия и други страни влизат все по-малко работна ръка. В резултат на това компаниите все по-често се оказват, че искат по-възрастните служители да останат на работа по-дълго време. Това ще доведе до промени. Ще се увеличат инвестициите в обучение и развитие, за да може по-възрастните работници да добият нови умения. Необходимо е и да се инвестира в достъпност и безопасност, поради различните нужди на възрастното поколение.

Освен това, тъй като нови по-млади служителите ще стават все по-трудни за намиране, много компании ще потърсят изход от ситуацията в автоматизацията. В тази посока някои от тях започнаха да разработват инструменти за „дигитална работна сила“, които предлагат напълно виртуални търговски сътрудници, представители за обслужване на клиенти и дори придружители за възрастни хора.

Между растежа на възможностите на изкуствения интелект (ИИ) и променящите се демографски тенденции, тези нови технологии имат потенциала да се превърнат във все по-съществен компонент на съвременната работна сила.

Застаряващи клиенти

През последното десетилетие световното население над 70-годишна възраст е нараснало с 627 милиона, от 5% от общото население до 12%. След следващо десетилетие 16% от осемте милиарда души на земята ще бъдат над 70-годишни.

Наистина ли искаме да живеем вечно?Ако може да ви бъде гарантирано по-здравословно съществуване, 20 или 30 допълнителни години звучат привлекателно, нали?

Какво означава това? За бизнеса това е огромна възможност за предлагане на продукти и услуги, насочени към тази възрастова демография.

Най-очевидният сектор за растеж е здравеопазването. Търсенето на определени лекарства и специализирани грижи ще бъде във възход. Същевременно ще просперират бизнесите, които предлагат начини за поддържане на здравето и благосъстоянието на тази нарастваща демографска група. Тя ще бъде от решаващо значение и за правителствените лидери и политиците, смята Harvard Business Review.

Например по-възрастните хора в САЩ са по-склонни да живеят в селските райони. Там обаче здравните грижи не са на високо ниво. В Арканзас, Мейн, Мисисипи, Върмонт и Западна Вирджиния повече от половината от по-възрастното население е селско, което предполага значително и нарастващо търсене на здравни услуги.

Застаряващата клиентска база може да има последици за голямо разнообразие от индустрии. Например в областта на недвижимите имоти. Възрастните хора може да поискат да живеят в по-малки жилища, а пък техните деца е възможно да потърсят по-големи имоти, в които да има място за настаняване на техните родители.

Промяна на условията за пенсиониране

Държавите имат различен подход при определянето на възрастта за пенсиониране. Той се базира на комбинация от различия в работните култури, социалните договори между правителствата и техните граждани и множество правила и политики.

Във Франция например едва 22% от населението е на възраст на 65 или повече години, докато в Япония този показател е 31%. Същевременно във Франция хората се пенсионират 10 години по-рано от тези в Япония, съответно 61 и 71 години. В резултат на това около 29% от работната сила във Франция се е пенсионирала ефективно в сравнение със само 24% от тази в Япония. Въпреки тези пропуски законовите промени в възрастта за пенсиониране се налагат бавно.

През последните години Нидерландия и Ирландия отмениха плановете си за увеличаване на възрастта за пенсиониране. В това няма изненада, тъй като не е популярно решение да отказваш по-ранно пенсиониране. Същевременно през следващите десетилетия създаването на някакъв механизъм за подпомагане на по-възрастните работници, които решат да отложат пенсионирането, ще бъде от решаващо значение за работодателите, правителствата и гражданите.

Промяна на световните пазари

Експертите не бързат да са категорични в оценките си за пазара на труда. Те признават, че може да не разполагат с точна информация. Например предположенията за демографския състав на различните държави може да са остарели.

8 млрд. души на една планета. Докога населението ще продължи да расте?От ООН отбелязват сериозния спад в средната раждаемост - през 2021 г. тя е 2,3 деца на жена при около 5 през 1950 г.

В началото на века страни като Япония, Италия и Германия бяха сред най-старите популации в света, но днес Тайланд и Куба са също толкова стари. Следват ги Иран, Кувейт, Виетнам и Чили.

След 10 години можем да очакваме по-малко млади хора в тези страни да започнат да навлизат на пазара като работници и като клиенти, като по този начин ще се увеличи средната възраст на тези нации. Това е важно да се има предвид, когато се търсят нови пазари за инвестиции.

Различните страни ще реагират по различен начин на тези промени и бизнес лидерите биха били разумни да обърнат внимание не само на демографските тенденции на даден пазар, но и на това как неговите лидери вероятно ще реагират на тях.

Бъдещето е ясно

Както казахме по-рано, демографските промени може да се предвиждат. Именно поради това бъдещето е ясно. Факт е, че световното население застарява. Това е очевидно и сега.

Като изключим масовата имиграция от места, които все още имат младо и нарастващо население, като Етиопия или Нигерия, това най-вероятно означава бъдеще с по-малко население за повечето страни на нашата планета. Тази яснота позволява да се планира отсега. Ефектът от застаряването ще зависи от това как се подготвяме днес.