На прага на 2023 г. глобалната икономика остава нестабилна. Несигурността доминира поради безпрецедентно съвпадение на фактори – инвазията на Русия в Украйна, прекъсванията на веригите за доставки, покачването на инфлацията и затягането на паричната политика в целия свят. А потенциалът за лека рецесия или стагфлация в определени икономики е висок.

Това се казва в доклада "Глобална прогноза за развитие на банковите и капиталовите пазари за 2023 г." на Центъра за финансови услуги на една от водещите консултантски компании Deloitte.

Вълнообразните ефекти от една по-крехка и нестабилна глобална икономика ще се усетят различно в цялата световна банкова индустрия. Големите, добре капитализирани и диверсифицирани банки ще съумеят да устоят на предизвикателствата сравнително добре, посочват експертите на Deloitte.

От публикувания наскоро доклад става ясно, че в дългосрочен план банките ще трябва да търсят нови източници на стойност отвъд границите на банковия продукт, индустрията или бизнес модела.

„Новият икономически ред, който вероятно ще се появи през следващите няколко години, ще изисква от банковите лидери да вървят напред с увереност и да останат отдадени на ролята си на пазители на капиталовите потоци“, коментира Силвия Пенева, управляващ съдружник на Deloitte България.

Ето и някои от основните тенденции, които се очертават в доклада:

Банкиране на дребно: нови начини за обслужване и ангажиране на клиентите

В близко бъдеще банкирането на дребно ще трябва да се справи с по-високи ставки, инфлация и по-нисък растеж. Нетният лихвен доход трябва да нарасне в много банки в световен мащаб, въпреки че напрежението на жилищния пазар може да намали печалбите.

Междувременно клиентите очакват разширяване на обхвата на банковите услуги, например възможности за извършването на различни трансакции чрез банките, като покупка на застраховка, винетка или дори извънбанкови услуги, като поръчка на такси, резервации за хотели и др. През последните години сме свидетели на нарастване на значението на услугите с добавена стойност, които се оказват ефективни инструменти за подобряване на ангажираността и лоялността на клиентите. В дългосрочен план банките е нужно да разработят нови приложения за ESG, вградени финанси и цифрови активи.


88% от банките в региона изостават от дигиталните шампиони в сектораПетото издание на доклада на Deloitte за дигиталната зрялост на банките обхваща 5-те най-големи банки в България и 5 по-малки банки
Потребителски плащания: Отключване на по-дълбоки финансови взаимодействия извън транзакционните потоци

В краткосрочен план макроикономическата картина за 2023 г. предвещава, че по-високите лихвени проценти трябва да повишат нетните лихвени маржове на банките за картови портфейли, но постоянната инфлация, изчерпването на спестяванията и потенциалното икономическо забавяне може да повлияят на нивото на потребителските плащания.

От своя страна дигиталните плащания трябва да бъдат ускорени и трансформирани, така че да удовлетворяват нуждите на потребителите. Нужно е дигиталната идентичност да бъде развита до такава степен, че да играе роля на уравновесяваща сила за смекчаване на рисковете от измами в дългосрочен план.

Търговско банкиране: Проектиране на нов модел на обслужване, подкрепен с иновации и цифрови инструменти

Инфлацията, по-високите лихвени проценти, постоянните шокове във веригата на доставки и потенциалната рецесия предвещават по-стресираща среда за компаниите. Докато нетният лихвен доход на търговските банки се очаква да се подобри, тъй като централните банки повишават лихвите, банките от своя страна също могат да бъдат принудени да повишат лихвените проценти по депозитните продукти, за да задържат клиентите, които търсят възможности за по-висока лихва.

Въпреки лоялната клиентска база, търговските банки вероятно ще се изправят пред ожесточена конкуренция, за да спечелят по-голям дял от портфейлите на корпоративните клиенти. Те изискват богати на данни дигитални решения и персонализирани съвети. Това вероятно ще изисква от банките да се отличат с нов модел за обслужване на клиенти.


Гръцките власти призоваха банките да намалят такситеКабинетът призова местните банки да намалят 12 категории комисионни, които плащат клиентите
„Безпроблемното дигитално изживяване вече се превърна в синоним на доверие и разбирателство в търговското банкиране. Клиентите не само искат някой, на когото имат доверие, да наблюдава сметките им, но и да разполагат с дигитални функционалности, които да облекчат общуването им с банките“, коментира Силвия Пенева.

Междувременно борбата с изменението на климата представлява огромна възможност за банките да мобилизират финансиране, за да подпомогнат прехода на корпоративните клиенти към нулеви нетни въглеродни емисии.


Могат ли Super-app услугите да виреят в САЩ и ЕвропаКогато Мъск говори за превръщането на Twitter в „приложение за всичко“, той може би има предвид китайската платформа WeChat
Транзакционно банкиране: Оформяне на бъдещето на глобалните парични потоци

Бизнесът за транзакционно банкиране е стабилен въпреки несигурността на пазара напоследък. За много банки тези подразделения са постоянен източник на приходи и печалби. В близко бъдеще обаче се очаква макроикономическата несигурност и геополитическите рискове да подложат на изпитание тяхната устойчивост.

В дългосрочен план банките ще трябва да се борят с нови рискове от разпокъсаност на техните пулове от приходи и оперативен модел. Междувременно сравнително бавният темп на дигитализация може да намали бъдещия потенциал.

Транзакционните банки трябва да се съсредоточат върху изграждането на модерна, ефективна, мащабируема технологична платформа, за да осигурят цялостен изглед в реално време на клиентските трансакции и да позволят иновации, за да обслужват клиентите по-добре.


Goldman Sachs се отдръпва от потребителското банкиранеПечалбите на инвестиционната банка са намалели с 43% спрямо тримесечието на предходната година
Инвестиционно банкиране: Преодоляване на предизвикателствата с търпение

Инвестиционните банки трябва да запазят ролята си на посредници на капиталовия пазар в резултат на деглобализацията, стремежа към зелена икономика и възхода на частния капитал. Тъй като изискванията на клиентите се развиват, те също трябва да подобрят потребителското изживяване, като позволят модернизация отпред назад. Ускоряването на цифровизацията ще остане водещо за отключването на бъдещи източници на стойност. Банките също трябва да бъдат гъвкави и решителни в отговор на новата динамика на талантите и нарастващия натиск върху разходите.

Пазарна инфраструктура: Създаване на нова идентичност чрез създаване на диференцирани източници на стойност

Клиентите изискват от доставчиците на пазарна инфраструктура пакет от услуги през целия жизнен цикъл на търговията, които да опростят работните им процеси и да им осигурят конкурентно предимство.

Най-спешните приоритети за големите борси включват въвеждане на нови технологии в мащаб, като микроуслуги с активиран облак, инструменти за пазарни данни и анализи и дигитализирани процеси за търговия. Те също така следва да се възползват от средносрочни до дългосрочни възможности в търговията с въглеродни емисии, крипто пазарите и масовата токенизация на финансови активи.