Наред със сеизмичните промени, които предизвика пандемията в много индустрии, тя промени в голяма степен и пазара на труда по отношение на моделите на заетост, работните места, и времето от седмицата, което прекарваме в изпълнение на служебните си задължения.

Един от примерите за тази промяна е идеята за четиридневната работна седмица. Нейната поява предшества тази на COVID-19, но именно пандемията сякаш се превърна в катализатор за бурното и развитие в реална концепция.

Последните, може би най-убедителни доказателства за това, че преминаването към четиридневната работна седмица ще има положителни икономически и социални ефекти, идват от шестмесечно проучване, започнало през февруари 2022 г.

В него участие са взели 33 компании със служители в шест държави, които са въвели четири дни работна седмица, или 32 часа, като целта на експеримента на 4 Day Week Global е да провери дали служителите могат да бъдат също толкова продуктивни за 80% от времето - и то срещу същото заплащане, съобщава Insider.

4 Day Week Global е общностна платформа с нестопанска цел, която популяризира четиридневната работна седмица, като помага на компаниите да я прилагат и финансира изследвания, свързани с бъдещето на труда. Организацията е създадена след успеха на една от знаковите програми в тази посока, дело на новозеландската компания Perpetual Guardian.

За провеждане на инициативата и анализиране на резултатите групата си партнира с учени от Harvard Business School, Oxford University и University of Pennsylvania. А резултатите са изключително положителни - компаниите, участващи в програмата, отчитат увеличени приходи и подобрено здраве и благосъстояние на служителите си, както и положително въздействие на дейността им върху околната среда.

Успехът на инициативата вече е мотивирала още стотици компании, в които работят хиляди хора, да обмислят и да работя по въвеждането на същия модел, подчертава още Insider.

Вярно ли е, че работещите от вкъщи млади хора вредят на производителността?Твърде лесно е да се предположи, че работещите дистанционно са „безделници“.

Примери от Ирландия

Един от участниците в проучването е ирландската компания Soothing Solutions, която произвежда детски лекарства срещу кашлица. Когато компанията е основана през 2017 г., нейните създатели Шиниъд Кроутър и Денис Лауаки искат да наложат култура, фокусирана върху хората. Затова и научавайки за програмата "4-дневна работна седмица" през 2021 г., те виждат в нея възможност за привличане и задържане на таланти, макар че в началото са скептични, че този модел ще може да се наложи, да не говорим да бъде рентабилен.

Откакто Soothing Solutions наема първите си служители по тази програма през миналата година обаче, нито един служител не е напуснал, а Кроутър коментира пред Insider, че отзивите за четиридневната работна седмица са били толкова хубави, „че почти са я трогнали до сълзи“.

Insider дава пример и с друга ирландска компания - Rent a Recruiter, специализирана услуга за набиране на таланти, която също е част от шестмесечния проект за въвеждане на 4-дневна работна. Нейната основна цел е да се справи с текучеството на персонал. Но не само.

Когато пандемията започва, Rent a Recruiter вече е в процес на въвеждане на модел на постоянна дистанционна работа и след като научават за програмата, от компанията решава да изпробват и четиридневната работна седмица. Това обаче трябва да се случи, без да нанасят каквито и да било вреди на клиентите. В крайна потребителите не само променят променения график, но някои от тях дори взаимстват тази политика.

А ако се върнем към първоначалната цел на стартъпа, в който към днешна дата работят 20 души, за шестмесечния период той е удвоил брутната си печалба, а изчисленията сочат, че производителността на служителите му също се е удвоила за този период.

Поколението Z превръща дългите прекъсвания на кариерата от пасив в актив47% от представителите на тази група в Обединеното кралство са прекъснали кариерата си за шест или повече месеца

По малко работно време, повече приходи

Въпреки че благосъстоянието на служителите и задържането на персонала са важни аспекти за всеки един бизнес, това не са единствените сфери, в които четиридневната работна седмица подобрява представянето на компаниите, посочва Insider.

От анализа на 16-те компании в проучването, които са предоставили данни за приходите си, става ясно, че те са генерирали общ ръст от 8,14%, като при някои компании повишението е с близо 40% по-голямо от това за същия шестмесечен период на предходната година.

Интересното е, че според 4 Day Week Global нито една от 27-те компании, попълнили окончателното проучване, не е заявила, че има планове да се върне към петдневната работна седмица. А почти всички от 495-те служители, участвали в него, са поискали запазване на четиридневната ангажираност.