Устойчивото стабилиране на пазара на труда се очертава като труднопостижима цел през 2023 г., но прогнозите са умерено положителни относно новите възможности за търсещите работа и оптимизация при подбора на персонал от страна на компаниите.

Това става ясно от изследване на социална мрежа за търсене и установяване на делови контакти LinkedIn върху процесите на пазара на труда.

През януари 2023 г. откриването на нови работни позиции в LinkedIn се забавя значително, но остава над нивата преди пандемията.

Броят на конкуриращите се за тези работни места се увеличава – някои търсят нова работа най-вече с цел по-високо заплащане, а други се завръщат на пазара след кратка пауза или скорошно съкращение.

Измерванията на съотношението между броя на отворените позиции и активно търсещите работа показват, че нивата бавно се връщат към нормалното си състояние.

Примери за това са пазарите в Канада, Ирландия, ОАЕ, Обединеното кралство и САЩ. По-различна е ситуацията в няколко европейски държави, включително Германия и Нидерландия, където се наблюдава стагнация на пазара.

„Те ги пускат, ние ги хващаме“ - нов шанс за германската ИТ индустрияНай-силната икономика в ЕС има едно от най-застаряващите населения в света, което води до огромни липси в работната сила

LinkedIn измерва този показател като броя на свободните работни места разделен на общия брой активни кандидати през даден месец. Измерват се свободните работни места като запас от свободни работни позиции в последния работен ден на месеца. За да се измери броят на активните кандидати, се включват всички лица, които кандидатстват от САЩ и които са подали поне едно заявление за обява за работа от там.


Все още има поводи за оптимизъм


Данните на LinkedIn показват, че на пазара на труда има осезаемо раздвижване в положителна посока в сфери, които през последните години са се открили нови възможности за работа.


Предизвикателствата, породени от изменението на климата, киберзаплахите и необходимостта от стимулиране на растежа на бизнеса, създават възможности за кандидати с подходящи умения.

Позициите в областите киберсигурност и устойчивост са сред най-бързо развиващите се, сочат проучванията.


Специалистите по продажби също отбелязват висок ръст на търсене, тъй като компаниите се борят с предизвикателството да постигнат растеж при затруднени макроикономически условия.

Тъй като фирмите са подложени на натиск да намалят въглеродните емисии, за да се справят с климатичната промени, не е изненадващо, че една от най-търсените длъжности в компаниите тази година е мениджър по устойчиво развитие. Тя попада в класациите за най-търсени от бизнеса професии в 13 държави, сред които Австралия, Бразилия, Франция, Германия, Индия, Саудитска Арабия, Обединеното кралство и САЩ.

Софтуерен разработчик и медицинска сестра са най-добрите професии в САЩКласация на U.S. News and World Report е съставена на базата на седем измерителя

Анализът на публикациите в LinkedIn показва значителен ръст на потребителите, които споменават "уволнения", "рецесия" и "отворени за работа" в публикациите си.

Тази тенденция е пряко отражение на спадането на работната сила в много отрасли и продължаващата икономическа несигурност на пазара.


Публикациите, в които се споменава "рецесия", са се увеличили със 7,7% в периода от 26 декември 2022 г. до 22 януари 2023 г. в сравнение с предходните 4 седмици и са се увеличили с цели 184% в сравнение с периода от 4 април до 1 май 2022 г., когато икономическата несигурност започна да нараства.

Публикациите, в които се споменава "уволнение" или "съкращение", са се увеличили с 37,7% през посочения период (декември - януари) в сравнение с предходните 4 седмици и със 165% в сравнение с периода от 4 април до 1 май 2022 г. Седмицата от 16 до 22 януари регистрира най-много публикации с думата "уволнение" от началото на събирането на данните презз юли 2021 г.


И накрая, публикациите, в които се споменава "отворен за работа", са се увеличили с 18,5% в периода 26 декември 2022 г. - 22 януари 2023 г. в сравнение с предходните 4 седмици и с 30,9 % в сравнение с периода от 4 април до 1 май 2022 г.


Въпреки съобщенията за съкращения в технологичните и други сектори, пазарът на труда в САЩ остава стабилен и устойчив

Месечният прираст на работните места, който остава висок и над нормите отпреди пандемията. Съкращенията са на сравнително ниско ниво според историческите стандарти, а основният коефициент на безработица е под предпандемичния минимум - 3,5%.

В САЩ обаче наемането през LinkedIn е с 0,7% по-малко през януари 2023 г. в сравнение с декември и с 23% по-малко в сравнение с януари 2022 г.


Уолстрийт затвори със загуби след данните за ръста на работните места в САЩДанните подхранват опасенията, че Фед може да продължи да поддържа лихвените проценти високи по-дълго време от очакваното

Процентът на наемане в LinkedIn (LinkedIn Hiring Rate - LHR) е броят на членовете на LinkedIn, които са добавили нов работодател в профила си в същия месец, в който е започнала новата работа, разделен на общия брой членове на LinkedIn в тази държава.

Като се анализират само най-актуалните данни, може да се сравнят отделните месеци и да се отчитат всички потенциални забавяния в актуализирането на профилите на членовете. (Това число е индексирано спрямо средния месец за 2016 г.; например индекс от 1,05 показва, че процентът на наемане е с 5% по-висок от средния месец за 2016 г).


Какво ни казват данните


От една страна, съкращенията в сектора на технологиите, информатиката, медиите и финансите са сигнал за предстоящи проблеми на пазара на труда. От друга, ключовите индикатори задържат прилични стойности на нивата му.


През януари 2023 г. равнището на безработица спада до 3,4%, което е най-ниското от 1969 г. насам. Делът на американците в трудоспособна възраст (което вероятно е по-добър показател от нивото на безработица) е малко под нивото отпреди пандемията. Също така малък брой подават молби за обезщетения за безработица на седмична база, като няма забележимо покачване.


Анализаторите обаче отчитат и доказателства, че на пазара вече е започнало охлаждане. Съобщава се за съкращения в отраслите, в които по време на пандемията имаше масово свръхнаемане (напр. недвижими имоти, технологии, информация и медии и др.).


Показателят на LinkedIns за съотношението между броя на свободните работни места и на активните кандидати намалява през последните месеци. И докато някои индустрии изпитват сериозни затруднения със запълването на свободните позиции, други имат възможност да селектират между най-добрите професионалисти.


От началото на пандемията досега работната ръка в САЩ е намаляла с 3 млн. души. Внезапният спад води до неравномерно възстановяване в различните отрасли.


Колкото по-големи са мечтите на децата, толкова по-далеч могат да стигнатМечтите са също толкова важни, ако не и повече, от коефициента на интелигентност или социално-икономическия профил на семейството

LinkedIn ги разделя в три категории:


1) Отрасли, в които броят на кандидатите надвишава този на свободните места, а работодателите могат да избират между най-добрите.


2) Отрасли с умерено свити пазари на труда.


3) Отраслите с най-силен недостиг на работна ръка.


Първата категория включва правителствена администрация, образование и потребителските услуги.


В тези сектори съотношението между броя на свободните места и активните кандидати е значително под базовия показател преди пандемията. Налага се няколко кандидати да се борят за едно свободно място, позициите се запълват лесно от работодателите, без да им се налага да увеличават заплатите или да предлагат други видове боноси за наемане на персонал.


Във втората категория са доставчици на развлекателни услуги, технологии, медии, професионални услуги, недвижими имоти, търговия на дребно и финансови услуги.


В тези отрасли пазарите на труда се затегнаха значително през 2021 г., но постепенно се връщат към нивата преди пандемията. Търсещите работа повече възможности, а работодателите често са поставени под натиск да разширят усилията си за набиране и задържане на персонал и да повишат заплащането.

Отделно от това, в технологичната, информационната и медийната индустрия условията изглежда са се върнали към изходното ниво преди пандемията.


В третата категория са хотелиерството, петролната и газовата промишленост, болниците и здравеопазването. Условията на пазара на труда в тези сектори са напрегнати според историческите стандарти. Тук работодателите се борят да посрещнат нарастващото търсене на техните услуги и едновременно с това не могат да запълнят достатъчно бързо свободните позиции, чийто брой изпреварва този на кандидатите.

Редица изследванията показват, че дългият отпуск помага на служителите да се преборят с прегарянето и стреса и да подобряват състоянието си

Сигурността пред риска избират работещите в областта на технологиите, информацията и медиите


Технологичната, информационната и медийната индустрия продължават да се адаптират към новите условия на по-високи лихвени проценти. Според LinkedIn през последните тримесечия работещите в тези сфери не желаят да напускат своята работа.


"Коефициентът на напускане" (дефиниран като процент на работниците, които напускат дадена индустрия) е спаднал от 67,4% през юни 2022 г. до 60% през януари 2023 г. Това е най-ниският коефициент на напускане, измерван от LinkedIn. 9,8 е процентът на относителен спад в коефициента на напускане в сравнение с предходната година. Единствено при недвижимите имоти се наблюдава по-голям спад на процента на напускане (от 52,4% през януари 2022 г. до 46% през януари 2023 г. или спад от 12%).


Промените в бранша за работещите в сферата на технологиите, информацията и медиите са в съответствие с предходни периоди. Настоящите съкращения могат да се окажат добра възможност за нови технологични стартъпи или компании от различни индустрии да получат достъп до експерти на по-малко конкурентен пазар.


Броят на работещите в технологиите, информацията и медиите, които напускат, за да намерят нова работа в същия отрасъл, се е увеличил от 32,6% през юни 2022 г. до 40% през януари 2023 г. Те намират нова реализация в сфери като професионално обслужване, финансови услуги, производство. Въпреки данните обаче, служителите в тези сектори са все по-предпазливи и предпочитат да запазят позициите си пред това да търсят нови възможности в други отрасли.


„Компания търси главен визионер“. Има ли проблем с новите лъскави позиции?Да създаваш нови и нови длъжности, само защото звучат добре, не е най-добрата идея при подбор на персонал

Перспективите за пазара на труда в бъдеще


По всичко изглежда, че към момента пазарът на труда в САЩ започва да се нормализира, а дисбалансът между търсенето и предлагането на работа след пандемията вече се възстановява.


В настоящата среда свръхтърсенето на работна ръка и разкриването на нови работни места може да се окаже по-устойчиво явление. Следващите няколко месеца ще поставят пред икономиката на САЩ предизвикателства, но положителната страна е, че силата на пазара на труда ще продължи да осигурява солидна основа за бизнеса.


В контраст с пазара на труда в САЩ, в Европа ситуацията е в застой. Доказва го високото съотношение между свободните места и активните кандидати, търсещи работа. Пандемията успя да изтласка трайно работещите на първа линия и по-възрастните работници. Ако компаниите не се фокусират въргу привличането на работна ръка от чужбина, редица европейски страни ще продължат да имат затруднения при задоволяването на пазара на работници през следващите години.

Строителството губи работна ръка. Най-високоплатени са IT специалистите В края на декември 2022 г. наетите на работа лица намаляват с 5 600 (0.2%) спрямо година по-рано

Къде сме ние


Осезаема остава и стагнацията на пазара на труда у нас, сочат данните на Националния статистически институт. Наетите лица към края на декември 2022 г. намаляват с 0.7% спрямо края на септември 2022 г.


Спрямо края на третото тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наети лица се наблюдава в „Административни и спомагателни дейности“ - с 5.9%, в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 5.8%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 4.5%. Най-голям ръст в наемането на нови работници е регистриран в дейностите „Образование“ - с 1.2% и „Култура, спорт и развлечения“ - с 1.1%.


През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата нараства със 7.8% спрямо третото тримесечие на 2022 г. и достига 1 879 лева.