Световната икономика е започнала да се подобрява, но възстановяването ще бъде слабо.

Това показват данните в най-новата икономическа прогноза на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие) ОИСР, публикувана днес (7 юни).

Икономическата прогноза предвижда забавяне на растежа на световния БВП от 3,3 % през 2022 г. до 2,7 % през 2023 г., последвано от ускоряване до 2,9 % през 2024 г.

С 6% Индия заема първото място в прогнозната класация за растежа на реалния БВП за 2023 и 2024 г. В дъното на класацията са Германия и Русия, а на последно място е Аржентина с отрицателен растеж от -1,6%.

По-ниските цени на енергията намаляват напрежението върху бюджетите на домакинствата, бизнес и потребителските нагласи се възстановяват, макар и от ниски нива, а повторното отваряне на Китай дава тласък на глобалната активност.

Предвижда се общата инфлация в ОИСР да намалее от 9,4% през 2022 г. до 6,6% през 2023 г. и 4,3% през 2024 г. Спадът на инфлацията се дължи на влизането в сила на по-строгата парична политика, по-ниските цени на енергията и храните и намаляването на затрудненията в доставките.

Предвижда се растежът на БВП в САЩ да бъде 1,6% през 2023 г., преди да се забави до 1,0% през 2024 г. в отговор на затегнатите парични и финансови условия.

В еврозоната намаляването на водещата инфлация ще спомогне за повишаване на реалните доходи и ще допринесе за ускоряване на растежа на БВП от 0,9% през 2023 г. до 1,5% през 2024 г.

В Китай се очаква силно нарастване на растежа на БВП през 2023 г. (с 5,4%) и 2024 г. (с 5,1%).

"Това прогнозирано възстановяване, макар и почти непроменено в сравнение с нашите междинни прогнози от март, запазва малко по-оптимистичните перспективи, които бяха предвидени и които сега виждаме да се реализират", заяви генералният секретар на ОИСР Матиас Корман.

"Политиците трябва трайно да понижат инфлацията до целевата стойност и да намалят широката фискална подкрепа чрез по-добре насочени фискални мерки.

Докато продължаваме да реагираме на непосредствените икономически предизвикателства, продължава да е важно да дадем приоритет на структурните реформи за повишаване на производителността, включително чрез насърчаване на конкуренцията, съживяване на инвестициите, увеличаване на участието на жените в работната сила и облекчаване на ограниченията в предлагането, като същевременно осигурим екологичната и цифровата трансформация на нашите икономики.", допълни той.

Световната банка с нова класация за бизнес климата. Този път прозрачна Инициативата Business Ready, която трябва да замаже скандала с Doing Business, за първи път ще включва и правата на работниците

Подемът на икономиката остава крехък. Несигурността относно войната в Украйна и нейното глобално въздействие продължава да бъде основен проблем.

Някои от благоприятните условия, които спомогнаха за намаляване на търсенето на енергия през тази година, като например меката зима в Европа, може да не се повторят през следващата година, допълват експертите.

Базисната инфлация се оказва постоянна поради силното нарастване на цените на услугите и по-високите печалби в някои сектори. Влиянието на по-високите лихвени проценти все повече се усеща в цялата икономика, а рестриктивната парична политика, макар и необходима, рискува допълнително да изложи на риск финансовата уязвимост, особено в държавите с висок дълг.

На този фон в обзора са изложени редица препоръки за политиката, като се подчертава, че необходимостта от намаляване на инфлацията, коригиране на фискалната политика и насърчаване на устойчив растеж води до значителни предизвикателства пред политиците.

Паричната политика следва да остане рестриктивна, докато не се появят ясни признаци, че основният инфлационен натиск трайно намалява.

Фискалната подкрепа, която изигра жизненоважна роля в подпомагането на световната икономика при преодоляването на пандемията и войната в Украйна, следва да бъде намалена, като стане по-целенасочена и съобразена с бъдещите нужди.

Широката подкрепа, свързана с енергетиката, следва да бъде преустановена, тъй като цените на енергията спадат, а минималните заплати и социалните помощи се увеличават.

ОИСР: Високите лихви и инфлацията забавят растежа на световната икономикаСпоред оценката на ОИСР световната икономика ще отбележи растеж от едва 3,1% тази година след силния темп от 5,9% през 2021 г. За 2023 г. прогнозата е дори по-лоша с очакван растеж от само 2,2%.

"Фискалната политика следва да даде приоритет на публичните инвестиции, които повишават производителността, включително тези, които стимулират екологичния преход и увеличават предлагането на работна ръка", смята главният икономист на ОИСР Клер Ломбардели.

"Подновяването на усилията за реформи, насочени към намаляване на ограниченията на пазарите на труда и на продуктите и към възобновяване на частните инвестиции и растежа на производителността, би подобрило устойчивия жизнен стандарт и би засилило възстановяването от сегашните перспективи за нисък растеж.", допълва той.

В анализа са представени препоръки за политики, включително за разширяване на гъвкавите условия на труд, премахване на данъчните и осигурителните пречки и подобряване на достъпа на жените до грижи за деца. Премахването на структурните бариери и дискриминацията за постигане на равенство между половете трябва да бъде основен приоритет за повишаване на дългосрочното икономическо благосъстояние и просперитет.

Пълният текст на доклада може да намерите ТУК