Финансовият поток, който беше насочен към най-рисковите компании в света и се превърна в пазар за 1,5 трилиона долара в годините на ниски лихвени проценти, започва да пресъхва.

Причината за това е агресивното повишаване на лихвените проценти, което води до по-строги условия за заеми и поставя играчите на пазара в перманентна несигурност, пише в анализ по темата Reuters.

Темпът на емитиране на така наречените обезпечени задължения по заеми (CLO), които обединяват заеми на най-слабите предприятия и ги преформатират като облигации, се забавя.

През 2021 г., годината на силни парични стимули след пандемията, мениджърите на активи в сегмента емитираха CLO на стойност над половин трилион долара.

През първата половина на тази година са стартирани или рефинансирани облигации на стойност около 69 млрд. долара, което е с 41% по-малко в сравнение с този период на 2022 г., сочат данни на JP Morgan.

Този вид инструменти са популярни сред хедж фондовете, застрахователите и мениджърите на активи, когато разходите по заемите са ниски, а инвеститорите търсят доходност. Те представляват до 60% от търсенето на необслужвани кредити с рейтинг B или по-нисък, според S&P Global Ratings.

Пазарът обаче се сви точно в момент, когато компаниите, чийто дълг се счита за спекулативна инвестиция, са изправени пред огромни нужди от рефинансиране през следващите години.

Най-рязкото покачване на световните лихвени проценти от десетилетия насам, очакваната глобална рецесия и по-малкият брой нови CLO, които да подкрепят т. нар. "junk" кредитополучатели, потенциално създават токсичен коктейл от корпоративни проблеми.

"Все още няма големи кредитни загуби, но очакванията са, че процентът на фалитите ще се повиши", смята Роб Шрекгаст, директор в KopenTech, електронна платформа за търговия и анализ на CLO. Според KopenTech, CLO са се превърнали в пазар на стойност около 1,5 трилиона долара.

В перспектива търсенето на облигации, емитирани от тези инструменти, "ще намалее значително" с потенциал за по-високи нива на неизпълнение, отбелязва Неха Кхода, кредитен стратег на Bank of America.

Макро хедж фондовете се свиват през първата половина на годината Този тип фондове са се свили с 2,3% през тази година до май

Макар и сега да са на ниско ниво, неизпълнението на дълговите задължения се увеличава.

Преструктурирането на френския търговец на дребно Casino и фалитът на американския търговец на дребно Bed Bath & Beyond разкриват пукнатини в бизнес моделите, които преди това бяха изолирани от ниските лихвени проценти, смятат анализатори.

Според оценките на S&P Global до март 2024 г. една от 25 американски и почти една от 25 европейски компании ще изпадне в неплатежоспособност. Това ще бъде бавно прегаряне в среда на нарастващи затруднения, обяснява Марта Стоянова, директор "Финансиране с ливъридж" в S&P, за кредитополучателите с рейтинг "junk".

Според нея риск от влошаване ще бъде липсата на финансиране на достъпно ниво за кредитополучателите със слаби парични потоци, чиито съществуващи заеми предстои да бъдат рефинансирани.

Дружествата със слаби парични потоци вече плащат най-високия среден лихвен процент по дългове с плаващ лихвен процент от 13 години насам, допълва S&P.

Американските компании със спекулативен кредитен рейтинг, които доминират в глобалните пулове от CLO заеми, трябва да рефинансират дългове за около 354 млрд. долара до края на 2024 г., а след това за още 813 млрд. долара през 2025-2026 г., изчислява S&P.

Wells Fargo: Пазарите очакват розов сценарий. Това няма да свърши добреДаръл Кронк, президент на Wells Fargo Investment Institute, твърди, че икономическите данни показват че

Пазарът на CLO се забавя, защото инвеститорите искат по-високи плащания като компенсация за риска от отпускане на заеми на по-слаби кредитополучатели.

"Сега имате по-голям риск и искате да получите компенсация за него", обяснява Ейза Тиън, портфолио мениджър в специализирания мениджър на активи с фиксирана доходност TwentyFour.

При формирането на CLO мениджърите на тези инструменти използват заемите като обезпечение за облигации с различна цена и различна степен на сигурност.

Инвеститорите в траншовете, считани за най-сигурни, получават най-ниска възвръщаемост, докато тези в най-рисковата част от капитала получават излишните парични потоци, след като на другите инвеститори бъдат изплатени суми.

Сега мениджърите на фондове, които купуват траншовете с най-висок рейтинг, изискват по-висока доходност. Това свива възвръщаемостта на собствения капитал, а без инвеститори в собствен капитал CLO не могат да бъдат създадени.

S&P изчислява, че докато преди 2022 г. инвеститорите в собствен капитал на CLO са можели да получат 15% годишна възвръщаемост, сделките, оценени сега, биха предложили около 7%.

"Вече не можете да съставите нов портфейл", казва Лейла Колморген, управляващ директор и специалист по CLO в PineBridge Investments. Тя обаче все още намира добри възможности в траншовете на CLO с висок рейтинг, продавани на вторичния пазар.

Високорисковите облигации се превръщат в проблем за инвеститоритеСривът на Credit Suisse унищожи облигации AT1 за милиарди долари и предизвика негативна тенденция

CLO имат период на реинвестиране до 5 години, след което не могат да купуват нови заеми. По данни на BoFA 38% от съществуващите CLO ще достигнат този срок до края на 2023 г.

Това е още един източник на свиване на търсенето на необслужван дълг и фактор, който BofA определя като "червен флаг за емитентите с краткосрочни падежи".

Колморген от PineBridge прогнозира, че предстоят несигурни времена за високорискови кредитополучатели.

"Повишаването на лихвените проценти ще окаже влияние върху компаниите и техните баланси, просто въпросът е кога това ще се случи.", допълва експертът.