Европейският банков орган обяви, че от догодина банките в страните от ЕС ще бъдат подложени на засилен интензивен контрол.

Целта е да стане ясно дали националните регулаторни органи проверяват доколко надеждни са плановете на банките за осигуряване на ликвидност в случай на срив, особено на фона на "потенциално скоростно изтегляне на депозити – ключов елемент, който се прояви в контекста на неотдавнашното кризисно събитие в САЩ и Швейцария".

Нуждата от надеждни варианти се засили, след като през март Швейцарската централна банка се намеси с ликвидна подкрепа за Credit Suisse, преди тя да бъде погълната от конкурентната UBS, допълва Reuters.

Бързото изпаряване на ликвидността беше подчертано и от фалита на Silicon Valley Bank в САЩ и вече накара световните банкови регулатори да преразгледат изискванията за ликвидност на банките на ежедневна база.

Ликвидността се отнася до леснодостъпни парични средства или краткосрочен дълг с готов купувач за финансиране на ежедневните операции на банката, без да се налага да се продават активи.

ЕЦБ затяга контрола и ще иска от банките ежеседмични данни за ликвидносттаПонастоящем от банките се изисква да предоставят информация за ликвидността на ЕЦБ на месечна база

Европейският банков орган вече публикува изводите от първия си доклад, в който разглежда как регулаторите в 27-те държави от ЕС прилагат правилата за преструктуриране, въведени след световната финансова криза, за да се избегне спасяването на банки от данъкоплатците, допълва Reuters.

Оздравяването може да означава безпроблемно затваряне на банката и прехвърляне на ключови дейности, като например депозити, на платежоспособен кредитор или възстановяване чрез преструктуриране, така че банката да може да се възползва от пазарите или други източници на ликвидност, за да продължи да работи.

"Стратегиите и действията, предложени от институциите за подкрепа на ликвидността при преструктуриране, останаха ограничени и бяха съсредоточени предимно върху достъпа до улеснения на централната банка", се казва в доклада на ЕБО.

Използването на частните пазари за осигуряване на ликвидност обаче може да се окаже трудно за банка в затруднено положение, която излиза от процедура по преструктуриране, а дори получаването на ликвидност от централната банка може да бъде трудно без достатъчно обезпечение.

Други възможности за ликвидност включват продажба на активи, емитиране на дълг или използване на гарантирани кредитни линии.

ЕС прие по-строги правила за банковия капиталПоследната част от пакета

Европейски регулатори се дистанцираха от решението на Швейцария да заличи облигации на Credit Suisse)на стойност 17 милиарда долара след спасяването на банката, в края на март тази година, припомня БТА.

В съвместно комюнике с Банковия надзор на ЕЦБ и Европейския банков орган Единният съвет за преструктуриране на ЕС обяви на 20 март, че "притежателите на акции са първите, които трябва да понесат загуби и само след като това може да се пристъпи към заличаване на допълнителните облигации от първо равнище".

Стандартната йерархия или рамка разглежда капиталовите инвестиции като вторични на облигациите, когато се спасява една банка.

Швейцария не е част от ЕС и не подлежи на банковите регулации в блока.