Икономистите на Goldman Sachs обявиха, че очакват Федералният резерва на САЩ да започне цикъла на понижаване на лихвите през четвъртото тримесечие на следващата година. Предишната прогноза бе за второто тримесечие, посочва Reuters.

Фед запази вчера без промяна основната си лихва в диапазона 5,25% – 5,5%. Публикуваните вчера прогнози на централните банкери на САЩ показват, че регулаторът очаква да намали ставките едва с 50 базисни пункта през 2024 г., което е по-малко, отколкото предишните оценки.

Фед не повиши лихвите, но даде знак, че ще го направи пак до края 2023 г.По-силният икономически растеж кара банкерите да прогнозират, че лихвите ще останат по-високи за по-дълго през 2024 г

Кредиторът Barclays прогнозира понижение на лихвата на всяко от последните три заседания на Фед за 2024 г. Morgan Stanely очаква първото понижение да е още през март.

Тримесечните прогнози на централната банка сочат, че лихвата може да бъде вдигната още веднъж тази година до диапазона от 5,50% - 5,75%.

Bank of America и Citigroup прогнозират, че Фед ще повиши лихвите с още 25 базисни пункта на ноемврийското си заседание.

Goldman Sachs и Morgan Stanely не очакват ново повишение на лихвите тази година.