Amazon внедрява независим облак за Европа, за да отговори на строгите разпоредби в Европейския съюз.

Amazon Web Services съобщи, че AWS European Sovereign Cloud ще разполага със същата сигурност, наличност и производителност като съществуващите до момента AWS, но ще бъде отделен от тях, съобщава Euronews.

Облакът ще позволява на клиентите да съхраняват всички метаданни, които създават в Европейския съюз.

"Европейският суверенен облак на AWS затвърждава ангажимента ни да предлагаме на клиентите най-усъвършенстван набор от механизми за контрол, гаранции за неприкосновеност на личния живот и функции за сигурност, налични в облака", заяви Макс Петерсън, вицепрезидент на суверенния облак в AWS.

Предстои ли сблъсък САЩ-Европа заради „дигиталния суверенитет“?Ако информацията на европейски потребители се съхранява в американски сървъри, възниква проблем как тя се защитава и кой закон следва да се приложи

Трансатлантическата защита на данните предизвиква все по-голямо безпокойство, откакто през 2020 г. върховният съд на Европейския съюз отмени споразумението за обмен на данни, известно като Щит за поверителност, отбелязва Euronews.

Тогава съдът заяви, че споразумението, което позволява на компаниите да прехвърлят данни в САЩ при строгите правила на ЕС за защита на личните данни, е невалидно, тъй като не може да попречи на американското правителство да следи данните на потребителите.

През 2021 г. Microsoft заяви, че ще позволи на бизнес клиенти и клиенти от публичния сектор в Европейския съюз да съхраняват данни за изчисления в облак, за да избегне опасенията за достъп на правителството на САЩ до чувствителна информация.

AWS на Amazon поддържа 143 стандарта за сигурност и сертификати за съответствие, за да помогне на клиентите да изпълнят регулаторните изисквания.

Гиг икономика и “човешки облак”. Да се превърнеш в мениджър на себе сиВъзможностите за хибридна и дистанционна работа продължават да променят стереотипите на пазара на труда

Компанията заяви, че AWS си сътрудничи с европейските регулаторни органи и националните агенции за киберсигурност за изграждането на AWS European Sovereign Cloud, така че да може да отговори на допълнителните нужди от пребиваване на данни, оперативна автономност и устойчивост в Европа.

Германия ще бъде първият регион на AWS в рамките на AWS European Sovereign Cloud и ще бъде достъпен за всички европейски клиенти.

Само служители на AWS, пребиваващи в ЕС, които се намират в ЕС, ще имат контрол върху операциите и поддръжката на AWS European Sovereign Cloud.

ЕК представи цифровите си приоритети до 2030 г. Комисията ще разработи ключови показатели за ефективност, за да следи напредъка през следващите месеци

"Разработването на европейски облак ще улесни значително използването на услугите на AWS от много организации от публичния сектор и компании с високи изисквания за сигурност и защита на данните", обясни Клаудия Платнер, председател на Германската федерална служба за информационна сигурност.

Понастоящем инфраструктурата на AWS в Европа включва осем региона във Франкфурт, Ирландия, Лондон, Милано, Париж, Стокхолм, Испания и Цюрих. Компанията планира да открие още пет региона на AWS в Канада, Германия, Малайзия, Нова Зеландия и Тайланд.