Европейският съюз стана първият международен орган, който обявява за престъпление широкомащабното увреждане на околната среда, "сравнимо с екоцид".

Законодателите приеха актуализация на директивата на Блока за престъпленията срещу околната среда, която предвижда по-строги наказания за сериозните случаи на унищожаване на екосистеми, включително загуба на местообитания и незаконна сеч, съобщава The Guardian.

Мари Тусен, френска адвокатка и член на ЕП, която ръководи сектора на ЕС за криминализиране на екоцида, заяви, че този ход "бележи края на безнаказаността на престъпниците в областта на околната среда" и може да постави началото на нова ера на съдебни дела в Европа.

Очаква се преработената директива за престъпленията срещу околната среда да бъде приета официално през пролетта, след което държавите членки ще разполагат с две години, за да я включат в националното си законодателство.

Това развитие е в тясно съответствие с определението за термина екоцид, формулирано от международна група от правни експерти през 2021 г.

Създават Експертен съвет по кръгова икономика и зелен преходТой трябва много бързо да заработи, защото е факт, че България изостава с прехода към кръгова икономика

Шотландия наскоро започна консултации за това дали да въведе първия в Обединеното кралство закон за екоцида, изтъква The Guardian.

Законът въвежда нови наказания, вариращи от лишаване от свобода за физически лица до лишаване на компании от достъп до публични средства.

Държавите членки ще могат също така да избират дали да въведат глоби за дружествата въз основа на част от техния оборот (до 5% в зависимост от престъплението) или фиксирани суми в размер до 40 млн. евро (35 млн. паунда).

Виржиниус Синкевичюс, комисар на ЕС по въпросите на околната среда, океаните и рибарството, съобщава, че престъпленията срещу околната среда са сериозни и се увеличават. Той твърди, че според данни на ЕС, годишните приходи от незаконния пазар на отпадъци в ЕС варират между 4 и 15 млрд. евро.

"ЕС постигна съгласие за нов закон, в който се признава тяхната сериозност, особено когато се унищожават големи екосистеми", каза Синкевичюс.

"Нашето здраве зависи от състоянието на околната среда, в която живеем, затова трябва да възпираме престъпниците, които искат да унищожат екосистемите с цел печалба.", добавя той.

Стандартите за отчитане на въглеродните емисии хвърлят в хаос инвеститоритеПравилата, по които компаниите отчитат екологичните аспекти на дейността си, оставят много възможности за тълкуване

Джоджо Мехта, съосновател и изпълнителен директор на организацията Stop Ecocide International, информира, че актуализираният закон действително ще помогне на държавите членки да се отнасят много по-сериозно към вредите за околната среда.

"Това е изключително значимо и заслужава искрена похвала, а от бързо нарастващата динамика на инициативата за закон за екоцида виждаме, че европейските държави няма да закъснеят да се ангажират по-задълбочено с нея в собствените си юрисдикции."

"Всъщност не се съмнявам, че с бързото установяване на тази посока на движение е само въпрос на време екоцидът да бъде признат в наказателното право на всяко ниво.", добавя Мехта.