Традиционните умения за управление на проекти не са достатъчни, за да отговорят на променящите се организационни нужди, пише в свой анализ Harvard Business Review (HBR), като се позовава на наскоро проведено от Gartner проучване сред 373 лидери в областта.

Изследването идентифицира уменията от "следващо поколение" - от организационна осведоменост до финансови познания - които оказват несъразмерно голямо влияние върху ефективността.

Gartner определя и три бъдещи роли, които ще определят битието на ръководителя на проекти - учител, коректор и оркестратор, като всички те подчертават уникалните човешки аспекти при управлението на проекти, които надхвърлят изпълнението на дискретни, повтарящи се задачи.

Бъдещето на ролята на ръководителя на проекти е обект на разгорещени дискусии, тъй като редица тенденции променят организационната динамика. Проучването на Gartner установява, че предприятията все повече възприемат гъвкави модели за разработка и управление на продукти, като 44% от работата вече се извършва чрез гъвкави методи, а 39% - чрез продуктови модели. Освен това технологичният напредък - най-вече в областта на генеративния изкуствен интелект - означава, че много задачи, досега присъщи на ръководителя на даден проект, като например проследяване на използването на ресурсите и създаване на бизнес обосновка, могат да бъдат успешно автоматизирани.

Благодарността – един подценяван лидерски навик от огромно значение За множество служители признанието за добре свършена работа е по-мотивиращо дори от парите


И все пак от Gartner са категорични, че мениджър на проекти всъщност се очаква да бъде една от най-бързо растящите роли през следващите две до три години. Но ако мениджърите на проекти не си отиват, как могат да продължат да осигуряват стойност за организациите си в променящия се контекст?

10 умения от следващо поколение, от които се нуждаят ръководителите на проекти

Мениджърите на проекти имат решаваща роля в тази нова среда, в която автономните проектни екипи трябва да се справят със сложни предизвикателства, като например преодоляване на организационни силози, управление на скрити взаимозависимости и реализиране на ефективност между екипите. Въпреки че изкуственият интелект предлага обещаващи ползи за управлението на проекти, машините никога няма да могат да възпроизведат уникалните човешки аспекти на работата, като изграждане на взаимоотношения и управление на заинтересованите страни.

Gartner прогнозира, че до 2026 г. две трети от уменията и ролите на ръководителите на проекти ще бъдат преработени, за да отговорят на нуждите на новия контекст на работа, и изброява уменията от следващо поколение:

- Организационна осведоменост

- Проницателност по отношение на данните

- Междуфункционално сътрудничество

- Вземане на решения

По-целенасочени, по-малко самотни: Защо служителите Z предпочитат офисаОфисът е чудесно място за изграждане на взаимоотношения с колегите, но и възможност за масаж или безплатно кафе от бариста, за служителите на Google


- Желание за проучване и приемане на нови технологии

- Финансова компетентност

- Експертни познания в областта на процесите и рамките (напр. подобряване на бизнес процесите, гъвкавост, управление на организационните промени, риск)

- Ориентираност към клиента

- Нагласа за растеж

- Способност да обучават и мотивират своите екипи

Преосмисляне на бизнеса – 5 основни сили, които променят пейзажаДигиталната трансформация на една компания трябва да е постоянен и целенасочен процес


Изследователите установяват, че ръководителите на проекти, които владеят тези умения, са 1,4 пъти по-ефективни при постигането на ключови бизнес и функционални резултати. Нещо повече - тези умения са много по-въздействащи от организационния стаж или официалните сертификати за управление на проекти.

„Организационната осведоменост, междуфункционалното сътрудничество и ориентацията към клиента са особено важни в контекста на гъвкавите и продуктово ориентирани доставки, където естеството на работата включва преодоляване на организационните различия и предоставяне на стойност за цялото предприятие. Например създаването и поддържането на мобилно приложение изисква координация между много различни бизнес звена и вътрешни функции като финансите и веригата за доставки, за да се осигури безпроблемно преживяване на клиентите“, посочват от Gartner. „Ръководителите на проекти са в пресечната точка на все по-голям брой клиенти и заинтересовани страни. Като такива те трябва да работят с по-широк обхват и по-стратегически ориентирано, за да увеличат бизнес стойността“.