За изпълнителните директори краят на годината е изключително важен период за анализ на постиженията, изводи от натрупания опит и набелязване на нови цели за следващите 12 месеца.

Ефективната равносметка гарантира, че всички екипи в компанията са съгласувани и готови да се справят с новите предизвикателства, пише CEOwolrd и представя основните дейности, които изпълнителните директори трябва да обмислят, за да се подготвят за успешна 2024 г.

Годишна среща

Съберете ръководния си екип за цялостен преглед в края на годината.

Обмислете постиженията, предизвикателствата и ключовите изводи от изминалия период. Обсъдете стратегическите цели и инициативи, които са били успешни, и тези, които не са.

Насърчавайте открити и честни дискусии, за да идентифицирате областите за подобрение.

ИТ директорите се превръщат в основен мост към AI бъдещето на бизнесаТе обаче трябва да се научат да си сътрудничат повече с останалите ръководители, казват от Gartner

Поставяне на ясни цели

Ясно определете стратегическите цели и приоритети за 2024 г.

Споделете ги с ръководния екип и се уверете, че всеки разбира ролята си за постигането им. Поставянето на конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани със срокове цели ще осигури яснота и посока за цялата организация.

Изграждане на екип и признание

Отбелязвайте постиженията на екипа си, като признавате тяхната упорита работа и отдаденост.

Организирайте събитие за сплотяване на екипа в края на годината или церемония по награждаване, за да признаете изключителния принос. Подобни събития насърчават чувството за единство в организацията.

Бюджет и финансов преглед

Направете задълбочен преглед на финансите, за да се гарантира, че бюджетите са в съответствие със стратегическите цели за 2024 г.

Анализирайте финансовите резултати от изминалата година, идентифицирайте областите за оптимизиране на разходите и разпределете стратегически ресурси в подкрепа на предстоящите инициативи.

Тим Кук е най-успешният изпълнителен директор за 2023 г.Това показва Индексът за одобрение на изпълнителните директори на списание CEOWORLD

Семинар за стратегическо планиране

Организирайте семинар за стратегическо планиране с вашия ръководен екип, за да разработите подробна пътна карта за 2024 г.

Обсъдете пазарните тенденции, анализите на конкуренцията и потенциалните смущения.

Проведете мозъчна атака за иновативни подходи и разгледайте потенциалните рискове.

Проучвания и обратна връзка със служителите

Потърсете обратна връзка от служителите и консултантите на всички нива чрез анкети или сесии за обратна връзка.

Техните мнения могат да предоставят ценна информация за областите, които се нуждаят от подобрение и за ангажираността на служителите. Решаването на тези проблеми показва, че гласовете им са чути и оценени.

От тениса до бизнеса: Защо спортистките стават добри мениджъри Скорошно проучване на Ernst & Young сочи, че 94% от жените на високи управленски позиции са били атлети

Здраве и уелнес

Насърчавайте благосъстоянието на служителите си, като стартирате здравни и уелнес инициативи.

Предоставяйте им ресурси за управление на стреса. Здравите и ангажирани служители са по-продуктивни и допринасят за положителна работна среда.

Иновации

Насърчавайте иновациите, като отделяте време и ресурси за творческо мислене и решаване на проблеми.

Насърчавайте култура на непрекъснато усъвършенстване и експериментиране, за да изпреварите конкуренцията.

От „кръстниците“ до новите герои в AI: 10 лидери на мнение, които да следимВъзможностите и опасностите, които някои от лидерите в облстта виждат в изкуствения интелект

Екологична и социална отговорност

Обмислете екологичните и социалните отговорности на вашата организация.

Създайте инициативи, които демонстрират ангажимент за устойчивост и социално въздействие, което може да намери отклик сред служителите, клиентите и партньорите ви.

Основите, положени във всички тези дейности, ще подготвят компанията за успешна и просперираща 2024 г.