Средната продължителност на живота се увеличава, раждаемостта намалява, а пенсионните системи започват да се пропукват. Какво означава застаряването на населението за лихвените проценти и икономиката като цяло?

До 2050 г. броят на хората на възраст 65 нагоре ще нарасне до 1,6 милиарда в световен мащаб. Това е повече от два пъти повече, отколкото през 2021 г.

Тенденцията се дължи на два положителни по своята същност фактора: подобрено здраве на населението и самостоятелност на жените.

Докато хората живеят по-дълго, образованието на жените също се подобрява, което означава, че те като цяло имат по-малко деца, посочва Euronews.

Последиците от застаряването на населението са по-обезпокоителни от неговите катализатори.

Населението неизбежно застарява, готов ли е бизнесът? Този факт може да бъде използван от бизнеса за оценка на възможностите да предложи нови услуги и продукти

Само през миналата година много хора по света проследиха политическите вълнения във Франция.

Когато правителството на президента Макрон обяви, че желае да повиши възрастта за пенсиониране от 62 на 64 години, цялата сила на френската протестна култура беше отприщена.

Според Макрон са необходими две години допълнителна работа, за да се понесе фискалната тежест на застаряващото население.

Французите възприеха това като посегателство върху техните известни трудови права.

Тъй като икономическите аргументи не бяха чути, реформата беше прокарана през събрание без гласуване.

Готови ли сте да работите на 80 години - и след това? Не само Джо Байдън преминава активно през златните си години. Броят на работещите американци на възраст над 80 години се е увеличил от 1980 г. насам

Балансиране на тежестта и бюджетите

Въпреки че позицията на Макрон не беше популярна, тя беше отговор на един основен икономически принцип.

Ако съотношението между пенсионерите и по-младите хора нараства, това води до по-голяма тежест за държавните бюджети, отбелязва Euronews.

По данни на Евростат през 2022 г. коефициентът на зависимост на възрастните хора в ЕС е бил 33%, което означава, че на всеки човек над 65 години се падат трима души в трудоспособна възраст (15-64 години).

До 2050 г. държавните разходи за здравеопазване и пенсии вероятно ще нараснат, тъй като прогнозите са съотношението да достигне 56,7%.

Новите пенсионери у нас отварят дупка от 30% в българската икономикаНовите пенсионери правят критично положението у нас

Влияние на застаряването на населението върху производителността

Ефектът от застаряването на населението върху производителността е причина за не по-малко болезнени прогнози.

Ако в една икономика има по-малко хора в трудоспособна възраст, предприятията могат да изпитват затруднения при попълването на работните места.

Това ще доведе до задушаване на производството на стоки и услуги и ще навреди на международната конкурентоспособност.

През първите 20 години на новото хилядолетие броят на по-възрастните хора в работната сила нарастваше.

По-дългият трудов живот балансираше нарастващата зависимост от коефициента на старост, следствие от подобреното здраве и скока на пенсионната възраст.

Освен това по-нататъшното повишаване на пенсионната възраст не е лесен политически път, както Макрон знае твърде добре.

В краткосрочен план имиграцията може да помогне за запълване на недостига на работна ръка, но има риск да не се окаже устойчиво решение.

„Парична дисморфия“ мъчи поколението Z и милениалите 45% от двете генерации съобщават, че са обсебени от идеята да станат богати

Въздействие на застаряването върху лихвените проценти

Когато търсенето на парични депозити в банката е голямо, кредитите са по-изобилни.

Според правилата на търсенето и предлагането това ще направи кредитирането по-евтино - и обратното също е вярно.

И все пак в центъра на този въпрос стои една несигурност: как възрастните потребители управляват парите си?

Тук е възможно да се разграничат два различни разказа, според Euronews.

От една страна, ако сребърното поколение започне да изчерпва спестяванията си, то има потенциала да повиши лихвените проценти.

Това е тезата на Чарлз Гудхарт, бивш служител на Английската централна банка.

В сценария на Гудхарт виждаме пенсионери, които току-що са останали без работа и претопяват спестяванията си, докато наближават годините на здрача.

"Важно е да се разгледа цялата промяна в пирамидата на населението, а не само да се мисли за застаряването като за едноизмерна промяна", обяснява Джоузеф Копецки, доцент по икономика в Тринити Колидж в Дъблин.

Той твърди, че макар моделът на Гудхарт един ден да се превърне в реалност, не трябва да се подценява сегашният ефект на служителите в среден и късен етап.

Спорът се разгаря: Служителите искат гъвкавост, работодателите – не Много работодатели отстъпват от гъвкавите условия на труд и прибягват до наблюдение на служителите, за да следят присъствието им в офиса

Бумърите, които се подготвят финансово за пенсиониране, повишават нормата на спестяване.

Дори когато те приключат кариерата си, също е спорно доколко ще бъдат лекомислени.

Желанието да оставят наследство често кара по-възрастните потребители да затегнат касичката - добра новина за техните деца.

Но докато бумърите броят стотинките, какво се случва с другите възрастови групи?

Много икономисти смятат, че с увеличаването на продължителността на живота ще се повишат и нивата на спестяване при различните кохорти.

Причината е проста: ако се подготвяте за по-дълго пенсиониране, вероятно ще натрупате по-големи резерви.

Тъй като хората от цялото население спестяват повече, това ще увеличи предлагането на средства.

Ако търсенето на инвестиции остане постоянно, лихвените проценти ще се понижат.

Жилищният пазар у нас - устойчив, с плавен ръст на цените и млади купувачиМиграция от по-малки към по-големи жилища и към престижни квартали в София отчита нов анализ на пазара

Във всички големи икономики разходите по заемите са скочили, растежът е в застой, а банките са нервни да се движат. И все пак под краткосрочните сътресения се крият основни тенденции.

"През периода преди тази инфлация след Covid, ЕЦБ провеждаше много разхлабена парична политика", казва Копецки.

"Те все още се бореха да докарат инфлацията до 2%. Всичко това подкрепя версията, че има нещо друго, което тласка лихвените проценти към по-нататъшно понижение".

Намалените разходи по заемите са нож с две остриета, тъй като ниските лихвени проценти означават и оскъдна възвръщаемост.

Въпреки че застаряващото население вероятно ще свие държавните финанси, по ирония на съдбата ще бъде по-лесно да се вземат заеми.

Бъдещите лихвени проценти, които зависят от редица променливи, не могат да бъдат определени със сигурност.