Berkshire Hathaway отчете голям ръст на оперативните печалби за четвъртото тримесечие на 2023 г., благодарение на огромните печалби в застрахователния бизнес, докато парите в кеш на холдинга растат до рекордни нива, предава CNBC.

Базираният в Омаха конгломерат отчете оперативни печалби (от застраховането, железниците и комуналните услуги) в размер на 8,481 милиарда долара през тримесечието, приключващо през декември. Това е с 28% над 6,625 милиарда долара, постигнати в предходния период.

За цялата 2023 г. това води до оперативни печалби от $37,350 милиарда, което е 17% ръст спрямо $30,853 милиарда за предходната година.

Berkshire също така притежава 167,6 милиарда долара в брой за четвъртото тримесечие - рекордно ниво, надхвърлящо 157,2 милиарда долара, които конгломератът е държал през предходното тримесечие.

Акциите на Berkshire Class A са се повишили с близо 16% тази година.

Geico, автомобилният застраховател, смятан за „любимото дете на Бъфет“, отчита печеливша година с нетни печалби от 5,428 милиарда долара през 2023 г. Подобрените печалби се дължат на увеличенията на премийните ставки и по-ниски искове през миналата година.

Приходите от застрахователни инвестиции също са се повишили до 2,759 милиарда долара на тримесечна база, което е с 37% повече от 2,0 милиарда долара за същия период на предходната година.

Междувременно Burlington Northern Santa Fe (BNSF) отчита нетни печалби за цялата година от 5,087 милиарда долара - спад от 14% спрямо 5,946 милиарда долара, постигнати през 2022 г.

Оперативните печалби на Berkshire Hathaway от железниците спадат през четвъртото тримесечие, както и тези от комуналните услуги и енергетиката.

Оперативните приходи от железниците спадат до 1,355 милиарда долара спрямо 1,469 милиарда долара преди година. Оперативните печалби за комунални услуги и енергия падат до 632 милиона долара, което е спад от 739 милиона долара, постигнати предходната година.

Общите печалби на Berkshire, които включват инвестиционните печалби на компанията от публично търгувани компании, са се удвоили през тримесечието спрямо предходния период, достигайки 37,57 милиарда долара. За цялата година общите печалби възлизат на 96,22 милиарда долара.

Конгломератът включи в отчета си обичайния си отказ от отговорност, съветвайки инвеститорите да преглеждат внимателно колебанията в тримесечните резултати.