Изкуственият интелект опростява живота на пациентите, лекарите и болничните администратори, като изпълнява задачи, които обикновено се извършват от хора, но за по-кратко време и на по-ниска цена.

AI се проявява в здравеопазването по редица начини, като например намиране на нови връзки между генетичните кодове, захранване на асистиращи хирургични роботи, автоматизиране на административни задачи, персонализиране на възможностите за лечение и много други.

От подобряване на медицинската диагноза до откриването на лекарства, от трансформиране на преживяванията на пациентите до управление на здравните данни и осигуряване на роботизирана хирургия - AI променя облика на съвременната медицина. Със способността си да предвижда, разбира, учи и действа, технологията не само преоткрива, но и съживява сектора на здравеопазването, обещавайки подобрена ефективност, точност и резултати за пациентите, коментира Built In.

Способностите за обработка на данни и прогнозиране на AI дават възможност на здравните специалисти да управляват по-добре ресурсите си и да прилагат по-проактивен подход към различни аспекти на здравеопазването. След това с помощта на тези технологии лекарите могат да поставят по-бързи и по-точни диагнози, здравните администратори могат да намират по-лесно здравните досиета, а пациентите могат да получават по-навременни и персонализирани лечения.

Примери за AI в медицината

Всяка година приблизително 400 000 хоспитализирани пациенти претърпяват предотвратими вреди, но въпреки това около 100 000 от тях умират. С оглед на това обещанието за подобряване на диагностичния процес е едно от най-вълнуващите приложения на изкуствения интелект в здравеопазването. Непълната медицинска история и големият брой пациенти могат да доведат до смъртоносни човешки грешки. Имунизиран срещу тези променливи, AI може да прогнозира и диагностицира болестта по-бързо от повечето медицински специалисти.

Индустрията за разработване на лекарства е затрупана от рязко нарастващите разходи за изследвания, които отнемат хиляди човешки часове. Преминаването на всяко лекарство през клинични изпитания струва средно 1,3 млрд. долара, а само 10 % от тези медикаменти се пускат успешно на пазара. Благодарение на пробивите в технологиите изкуственият интелект ускорява този процес, като помага при разработването на лекарства, предвижда всякакви странични ефекти и идентифицира идеалните кандидати за клинични изпитвания.

AI може да се използва и в подкрепа на дигиталните комуникации, като предлага на пациентите напомняния за графика и персонализирани здравни съвети. Способността на технологията да подпомага здравните диагнози също така подобрява скоростта и точността на посещенията на пациентите, което води до по-бързи и по-отдадени грижи. А ефективното осигуряване на безпроблемно обслужване позволява на болниците, клиниките и лекарите да обръщат внимание на повече пациенти.

Изключително ценната информация понякога може да се изгуби сред гората от трилиони точки данни. Освен това невъзможността да се свържат важни пунктове от данни забавя разработването на нови лекарства, превантивната медицина и правилната диагностика. Благодарение на способността си да обработва огромни обеми от информация, AI разрушава силозите от данни и свързва за минути информация, чиято обработка преди е отнемала години. Това може да намали времето и разходите за административните процеси в здравеопазването, като допринесе за по-ефективни ежедневни операции и преживявания на пациентите.

Болниците използват AI и роботи, за да помагат при всичко - от минимално инвазивни процедури до отворена сърдечна хирургия. Хирурзите могат да управляват механичните ръце на робота, докато седят на компютърна конзола, а машината дава на лекаря триизмерен, увеличен изглед на операцията. След това хирургът ръководи други членове на екипа, които работят в тясно сътрудничество с робота по време на цялата операция. Технологично асистираните операции водят до по-малко усложнения и по-бързо възстановяване