Китай има два избора в момента: да се върне към старите си икономически политики или да избере реформи, за да стимулира растежа, според управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева.

„Китай е готов да се озове на кръстопът и трябва да избере дали да разчита на политиките, които са работили в миналото, или да ги актуализира за нова ера на висококачествен растеж“, каза Георгиева на Китайския форум за развитие в Пекин, цитирана от CNBC.

По думите ѝ с всеобхватен пакет от пропазарни реформи Китай може да расте значително по-бързо за разлика от сценария, при който страната се придържа към статуквото.

Това може да отприщи растеж, който ще „се равнява на 20% разширяване на реалната икономика през следващите 15 години – в днешни условия това е като добавяне на 3,5 трилиона щатски долара към китайската икономика“, добави Георгиева.

Въпреки че страната отбелязва възстановяване след Covid-19 с растеж от над 5% през 2023 г. - тя е изправена пред фактори като нисък растеж на производителността и застаряващо население, според българския икономист.

Все пак Георгиева добави: „В средносрочен план Китай ще продължи да има ключов принос за глобалния икономически растеж.“

На тазгодишния двудневен форум за развитие на Китай, който започна в неделя, китайски официални лица очакват повече от 100 чуждестранни участници, включително изпълнителни директори на големи задгранични компании, както и лидери на МВФ и Световната банка.

По време на речта си на форума китайският премиер Ли Цян обеща усилия за насърчаване на „висококачествено развитие“, „засилване на корекциите на макрополитиката“ и разширяване на вътрешното търсене, според съобщения в държавните медии. Той също така обеща „по-високо ниво на откритост“, докато страната се справя с предизвикателствата.

Съобщава се още, че управляващите са обещали допълнителна защита на финансираните от чужбина компании, тъй като чуждестранните инвестиционни потоци към Китай пресъхват.

Мерките съвпадат с други ходове, които Пекин предприе през последните седмици, за да повиши доверието сред чуждестранните инвеститори и бизнеса, докато преследва цел за растеж от около 5% тази година.

По-рано китайското правителство призна, че целта за 2023 г. „няма да бъде лесна“, особено след като страната продължава да е изправена пред свръхкапацитет и колеблив ценови натиск на фона на имотна и дългова криза.

На Световния икономически форум в Давос по-рано тази година Георгиева очерта някои краткосрочни и дългосрочни предизвикателства, пред които е изправена втората по големина икономика в света, като предупреди, че Китай се нуждае от структурни реформи, за да ускори растежа и да премине към повишаване на вътрешното потребление и доверие .

През ноември МВФ заяви, че очаква икономиката на Китай да нарасне с 4,6% през 2024 г., предупреждавайки за продължаващата криза с недвижимите имоти.

В неделя Георгиева подчерта „най-неотложните краткосрочни предизвикателства“ за Китай, които включват „преминаване на сектора на имотите към по-устойчива основа и намаляване на рисковете от дълга“. Китай ще трябва да предприеме „решителни стъпки“ за преодоляването им, каза ръководителят на МВФ.

По този начин страната може да „ускори решението на настоящите проблеми в сектора на имотите и да повиши доверието на потребителите и инвеститорите“, добави тя.

„Ключова характеристика на висококачествения растеж ще бъде по-голямата зависимост от вътрешното потребление“, каза още Георгиева, добавяйки, че това „зависи от повишаването на покупателната способност на хората и семействата“.