Николина Бърняк беше избрана за министър на туризма на Хърватия в разгара на пандемията, когато международните пътувания бяха засегнати повече от всякога.

Въпреки предизвикателството, което я очакваше, тя постави акцент не само върху възстановяването на пострадалата туристическа индустрия на балканската страна, но и върху превръщането ѝ в еталон за устойчиво пътуване.

В навечерието на летния сезон тя разговаря с Euronews за плановете си за бъдещето на туризма в Хърватия.

"По време на пандемията туризмът беше една от най-засегнатите индустрии в световен мащаб, но тези кризи подчертаха и необходимостта от дълбока промяна в развитието и управлението на туризма", казва Бърняк.

"Укрепването на устойчивостта на туризма чрез създаване на инструменти, които да гарантират неговата адаптивност към различните предизвикателства, е част от по-широката картина на изграждане на устойчив туризъм."

Визията на нейния екип сега? Те се надяват да развият туризъм, който е екологично и социално устойчив.

Хърватия вече прие първия в своята история Закон за туризма, който влезе в сила тази година. В страна, в която туризмът е неравномерно развит на регионално равнище, той цели да децентрализира отрасъла и да го адаптира към местните и регионалните нужди.

"Преди туризмът се развиваше единствено въз основа на икономически интереси", обяснява Бърняк. "Искахме да намерим начин да укрепим устойчивостта, да приложим устойчиви практики и да се отдалечим от възприемането на успеха единствено въз основа на броя на нощувките и приходите от туризъм - т.е. искахме да намерим правилния баланс между икономическия, екологичния и социалния стълб на устойчивостта."

Тя се надява, че Законът за туризма ще помогне на местните общности да развиват дестинациите с помощта на правителството. Те ще получат инструменти както за подобряване качеството на живот на местното население, така и за смекчаване на отрицателното въздействие на туризма върху околната среда. Това също е нещо, което законът е записал, предлагайки рамка за инвестиционни стимули в туризма въз основа на критерии за устойчивост.

Хърватия открива първия в Европа Център за устойчив туризъм

Хърватия стана член на Европейския съюз през 2013 г. и на Шенгенското пространство през 2023 г.

Николина Бърняк работи усилено в сътрудничество с ЕС, за да постигне целите за устойчив туризъм, като осигури безвъзмездни средства както от частни източници, така и от Програмата за възстановяване и устойчивост на блока и Многогодишната финансова рамка на ЕС, а също и от хърватския държавен бюджет.

"Осигурихме също така безвъзмездни средства за зелен и цифров преход на частната туристическа инфраструктура в размер на над 180 млн. евро", допълва министърът.

"Убедена съм, че този инвестиционен цикъл ще допринесе за устойчивостта, за зеления и дигиталния преход на нашия туризъм, което е от съществено значение за бъдещата конкурентоспособност и успех."

Хърватия е призната за лидер в развитието на устойчив туризъм, не на последно място дори от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейската комисия. ООН също е обърнала внимание на това и Световната организация по туризъм наскоро обяви инициативата си за създаване на Център за устойчив туризъм в Хърватия - първият в Европа.

В сътрудничество с университета в Загреб експертите ще изследват, разработват и насърчават политики за устойчив туризъм. Екипите ще могат да споделят знания и добри практики за устойчив туризъм, включително статистическата рамка на Хърватия и нейното приложение за по-широко развитие на политиките.

Защо е важен фокусът върху устойчивостта в туризма

"Според последните проучвания туристите са променили навиците си за пътуване и интересът към устойчивите дестинации нараства", обяснява тя.

"Пътуващите са все по-наясно с изменението на климата и това също оформя техните възгледи за ваканционните пътувания. Те осъзнават потенциалните въздействия, като например екстремни температури, променени сезони и по-непредсказуеми метеорологични условия. Сигурна съм, че в бъдеще работата ни по отношение на устойчивостта ще има положително въздействие върху цялостното им преживяване в Хърватия."

Тя се надява, че не само туристите ще бъдат впечатлени от усилията на страната в областта на устойчивото развитие, но и други нации. Според нея, това вече се случва.

"На политическо ниво имахме много двустранни и многостранни контакти с колеги, занимаващи се с туризъм, които изпитват подобни предизвикателства и се интересуват да се учат от примера на Хърватия", казва министърът.

Приемане на еврото и победа за устойчивостта

След присъединяването на балканската страна към Шенгенската зона и приемането на еврото като валута през 2023 г. някои твърдят, че Хърватия е станала твърде скъпа за посетителите. Бърняк обаче казва, че по-високите разходи помагат за устойчивостта по други начини, включително като насърчават туристите да посещават Хърватия извън пиковия летен сезон.

Всъщност през 2023 г. в Хърватия са пътували 20,6 млн. души, които са реализирали 108 млн. нощувки или 9% повече в сравнение с предходната година.

"Туризмът е преди всичко индустрия, която предоставя преживявания, а устойчивото развитие е равносилно на качествено преживяване за нашите гости – със запазени природни и културни ресурси, традиции, гостоприемство и сигурност, заедно с туристически атракции и инфраструктура, адаптирани към нуждите на нашите туристи.", допълва министърът.

Следователно по-високите цени може и да продължат, но Бърняк е решен да остане на сегашния си път: "Устойчивото развитие на туризма гарантира стойност на похарчените пари", казва тя.