Според доклад на Института за международни финанси (IIF) светът е затънал в дълг от 315 трилиона долара, като настоящата глобална дългова вълна е най-голямото, най-бързото и най-широкообхватното нарастване на дълга след Втората световна война, което съвпада с това от годините на пандемията.

„Това увеличение бележи второто поредно тримесечно нарастване и се дължи главно на развиващите се пазари, където дългът нарасна до безпрецедентно високи стойности от над 105 трлн. долара - 55 трлн. долара повече, отколкото преди десет години“, се казва в тримесечния доклад на IIF „Монитор на глобалния дълг“, публикуван през май.

Около две трети от дължимите 315 трилиона долара произхождат от зрели икономики, като Япония и Съединените щати имат най-голям принос за този нарастващ дълг.

Въпреки това съотношението на дълга към БВП на зрелите икономики - което се счита за добър показател за способността на дадена държава да обслужва дълговете си - като цяло намалява.

От друга страна, нововъзникващите пазари държат дълг на стойност 105 трлн. долара, но съотношението им към БВП достигна нов връх от 257%, което повишава общото съотношение за първи път от три години насам. В доклада се отбелязва, че най-голям принос за това имат Китай, Индия и Мексико.

IIF определя упоритата инфлация, нарастващите търговски търкания и геополитическото напрежение като фактори, които могат да представляват значителен риск за динамиката на дълга, „оказвайки натиск за повишаване на глобалните разходи за финансиране“.

„Макар че състоянието на балансите на домакинствата би трябвало да осигури защита срещу по-високи лихви за по-дълъг период от време в краткосрочен план, бюджетните дефицити на правителствата все още са по-високи от нивата преди пандемията“, допълват от IIF, цитирани от CNBC.

От общо 315 трилиона долара дългът на домакинствата, който включва, наред с другото, ипотеки, кредитни карти и студентски кредити, възлиза на 59,1 трилиона долара.

Бизнес дългът, който корпорациите използват, за да финансират дейността и растежа си, възлиза на 164,5 трлн., като само финансовият сектор формира 70,4 трлн. от тази сума. Останалата част е публичен дълг в размер на 91,4 трлн. долара.