След стартирането на ChatGPT през ноември 2022 г. генеративният изкуствен интелект е гореща тема в технологичните дискусии, като получава широко отразяване на своите възможности.

Но въпреки шумотевицата около новите технологии за изкуствен интелект, скорошно проучване разкрива, че към този момент все още малко хора редовно използват AI инструменти.

Проучването, проведено от Института на Reuters и Оксфордския университет, включва над 12 000 души в шест държави, включително Франция, Дания и Обединеното кралство, за да се измери потреблението на GenAI моделите.

Констатациите, цитирани от Euronews показват, че минимален процент от хората използват ChatGPT ежедневно, а още по-малко прибягват до други инструменти като Google Gemini и Microsoft Copilot.

ChatGPT се очертава като най-разпознаваемият, като 61% от респондентите от Дания и 58% от Обединеното кралство посочват, че са запознати с него. Подобни чатботове като Gemini и Copilot обаче са по-малко познати, като само около 15 до 25 процента от хората ги разпознават.

Проучването също така установява, че по-специализирани модели, като Midjourney и Perplexity, са слабо познати сред широката общественост. Освен това хората не са склонни да се запознават с модели, произхождащи от собствената им страна, в сравнение с международно популярни инструменти.

Например само три процента от респондентите от Франция съобщават, че знаят за Mistral, местна AI компания.

ChatGPT е най-широко използваният инструмент за изкуствен интелект сред хората, участвали в проучването в шест държави, като е два или три пъти по-разпространен от други големи езикови модели. Честотата на използване обаче не е особено висока.

Във Франция и Обединеното кралство само два процента от анкетираните съобщават, че използват чатбота на OpenAI ежедневно, а още по-малко употребяват други инструменти; всъщност никой в Обединеното кралство не споменава, че се обръща към Google Gemini ежедневно.

Повечето респонденти, които са изпробвали генеративни инструменти споменават, че са ги пробвали само веднъж или два пъти след пускането им на пазара. Същевременно в САЩ се наблюдават по-високи нива на адаптация, като седем процента от хората ползват ChatGPT ежедневно, а 11 процента - ежеседмично. Проучването разкрива, че най-съществената разлика се наблюдава в различните възрастови групи. По-младите хора са по-склонни да ги използват по-често.

В шестте изследвани държави 56% от хората на възраст от 18 до 24 години и 43% от тези на възраст от 25 до 34 години съобщават, че са изпробвали генеративен AI поне веднъж. За разлика от тях само около 16% от хората на 55 и повече години са ползвали тези инструменти.

Въпреки по-високите нива на осведоменост сред по-младото население, общата честота на потребление остава ниска. Във всички изследвани държави 24% от респондентите са употребяват генеративен AI за събиране на информация, а 28% - за създаване на медии.

За тези, които го прилагат за получаване на информация, най-често срещаните употреби включват отговаряне на фактологични въпроси (11%), търсене на съвет (10%) и генериране на идеи (9%).

Други употреби включват обобщаване на текст, услуги за поддръжка, преводи и достъп до последните новини.

От друга страна, тези, които си служат с AI за създаване на медии, често го прилагат за задачи като писане на имейли или писма (9%), създаване на изображения (9%), видеоклипове (4%) и кодиране (5%).

Все пак мнозинството от анкетираните, които се създават медии с помощта на изкуствен интелект, съобщават, че предимно експериментират или си играят (11%).

Въпреки резултатите респондентите споделят, че очакват технологията да окаже значително въздействие върху почти всички сектори на обществото през следващите пет години. Според доклада средно 72% от анкетираните прогнозират, че генеративният AI ще се отрази сериозно върху компаниите и социалните медии.

Освен това 66% очакват, че той ще окаже силно влияние върху новинарските медии, а подобен процент смятат, че ще се отрази върху работата на учените.

Респондентите също така предвиждат, че AI ще има роля и в други отрасли, включително здравеопазването и финансовите институции (по 59%), военните (56%) и правителствата (53%). Освен това почти половината от тях смятат, че тези нови технологии ще имат голямо въздействие върху обикновените хора.